Sen o zemětřesení

Dnes se mi zdál sen, ve kterém jsem viděl, jak náhle všechna zvířata z města i přírody utíkají pryč. Bylo mi to divné, ale vzápětí jsem uslyšel jakýsi vnitřní hlas, které mne varoval, že v oblast, ve které se nacházím, postihne zemětřesení. Abych varoval ostatní, abychom se uchýlili na bezpečné místo, kde na nás nic nespadne

Spánek, podvědomí a logika

Dnes se mi zdál zajímavý sen. Navzdory tomu, že podvědomí považuje vše za realitu a neumí logicky myslet, dokázal jsem v tomto snu logicky vypočítat jednoduchý příklad, aniž bych se jím někdy ve stavu bdění předtím zabýval. Dokázal jsem si vypočítat, kolik mých platů potřebuji k tomu, abych si koupil jistou drahou věc a také

Existuje paralelní svět?

SnářMůj snáCo je to vesmír? Je to bublina časoprostoru uprostřed věčnosti a nekonečnosti dávající pocit, že existuje hranice mezi realitou a fikcí. Jediný svět, ve kterém má racionalita smysl a kde lze používat rozum. Dnes se mi zda zajímavý sen a to mě znovu přivedlo na otázku, zda existuje paralelní svět, který funguje nejen jako

Sen o přelomové změně

Vloni se mi zdálo, že příští rok (tj. letos, v roce 2015) dojde k zásadní změně a od té doby náš svět už nikdy nebude takový, jako předtím. Přemýšlel jsem, co by to mohlo být. Čipování? Nějaká přírodní pohroma? Válka? Dnes víme, že to bude asi migrační krize, která změní minimálně Evropu. Tedy pokud rovnou nezpůsobí

Sen o novém náboženství

Dnes se mi zdál zvláštní sen. Viděl jsem novorozeně a kolem mnoho lidí, kteří jej vzývali a jakoby do něčeho zasvěcovali. Nebyl to běloch, ale ani černoch. Všude kolem bylo plno divných hranatých náboženských symbolů neznámého náboženství, které se začínalo šířit po celém světě. Začalo pronikat i do křesťanských chrámů a všichni byli povinni jej

Informační šum

Dnes se mi zdál zvláštní sen, že celý svět je zahlcen (dez)informacemi, které se rojí, kopírují a šíří jako lavina. Lidé je hltají, nestíhají sledovat zprávy a nové informace, vybírat si ty důležité a dobré. Není čas ověřovat zdroje, protože vzápětí tu máme další a další informace. V tom snu jsme viděl, že jen málokteré

Sen o strachu v nás

Nedávno se mi zdál další zajímavý sen o strachu a temnotě v nás. Zdálo se mi o obrovské nestvůrné příšeře, která honila a požírala lidi. Každý hrůzou utíkal, vládla obrovská panika, nebylo kam se schovat. Jenže ona byla větší a mnohem rychlejší. Požírala jednoho po druhém, i ty, kteří se modlili. Také já jsem dostal

Sen o konci světa

Nedávno jsem měl zvláštní sen, probudil jsem se ve dvě v noci a hned jsem si ho napsal. Zdálo se mi, že jsem v nějaké velké hale – stadionu, plném lidí, kde probíhalo nějaké kázání. Někteří lidé z tohoto stadionu urychleně sami odcházeli pryč, jiní byli vyvedeni ven, že prý tam nemají co dělat. Blízcí těch,