Nechápavý Juncker?

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v pátek před novináři upozornil, že počet přesunutých osob je nízký, představuje však přes 90 procent všech, kdo na relokaci měli nárok. Připustil, že jde o nízký počet. „Ale přesně proto nechápu, jak to mohlo vyvolat takové emoce, jak si můžeme myslet, že přerozdělování může být hrozbou pro civilizaci v

Migranti – trojský kůň?

Migrati a uprchlická vlna nemusí ještě sama o sobě znamenat riziko, i když spíš může. Problém bych viděl v tom, že to, co se dnes děje, spolu navzájem souvisí. Pokud totiž integrace nepůjde hladce, noví obyvatelé Evropy nedostanou rychle bydlení, vzdělání a práci a pokud nebudou sami chtít pracovat, zapojit se do společnosti a respektovat

Schizofrenie EU

Evropa se už konečně musí probudit ze svých snů, přestat budovat ideální společnost, navrátit se do reality a konečně začít bránit své staré, dobré a tradiční hodnoty – včetně svých hranic. Zatím stále nechce vědět ani vidět, proti jakému nepříteli stojí. EU se v roce 2015 stále nachází ve schizofrenní situaci. Chce pokračovat v budování

Krize je součástí evolučního výběru

Kultury zanikaly a vznikaly nové. Jedna kultura byla nahrazena jinou – z různých důvodů – byla poražena, dobyta, nebo se sama rozpadla, stala se neživotnou, upadla do anarchie, chaosu. Společným jmenovatelem však vždy bylo to, že byla malá, slabá, ať technicky či morálně. Na její místo tak přišla kultura životaschopnější, schopná rychleji se populačně šířit, aktivnější,

Známe Islám a své hodnoty?

Lidové noviny zveřejnily v roce 2015 text profesora Tomáše Halíka, který obsahoval faktickou hrubou chybu a je jen otázkou, jestli jde o neznalost či záměr? Profesor Tomáš Halík totiž v textu vlastně hájí šíření islámu v Evropě. Text pod názvem „ROZUM A VĚCNOST MÍSTO HYSTERIE A PANIKAŘENÍ – Pozor na paušální soudy o islámu“ je dostupný

Trvalé přerozdělování – …a je to!

Soudruh Jean-Claude Juncker Milujeme socialismus a volné hranice Když posloucháme projev Junckera v EP (2015), tak mám dojem, že ten člověk to myslí opravdu dobře, je také velmi chytrý a vzdělaný. Má to ale jeden háček, mluví, jakoby svět vidět přes nějaké růžové brýle, jakoby byl odtržen od reality, jakoby žil v nějakém jiném, ideálním

Nostradamus a střet kultur?

Pohled mystika na budoucnost Evropy (2015) Optimistický pohled na současný islám jako na výrazný a nutný apel, abychom se konečně postavili za své křesťanské základy a svobodný způsob života. Je třeba zastavit byrokracii a pseudohumanismus, a obnovit původní mužnost a touhu po svobodě – říká pan Josef v rozhovoru s Igorem pod dozrávajícím ořechem na

Cestovní kancelář Solidarita 2015

Stále se hovoří o potřebě pomoci, média nás bombardují zprávami, jak zbytečný je strach z uprchlíků, uvádí příklady jejich vděčnosti za pomoc, příklady celebrit, kteří pořádají humanitární koncerty či lidí, kteří je nadšeně vítají a nabízejí jim ubytování, příklady masových konverzí uprchlíků ke křesťanství… Mediální masáž pokračuje, ale nikdo nemluví o tom, jak to celé