Rusko a my

O co jde K demokracii vede dlouhá a náročná cesta – víme, jak to dopadlo tam, kde byla demokracie zaváděna, i když na to lidé nebyli připraveni a také víme, jak náročný byl vývoj demokracie v USA nebo Evropě. V Rusku to bude stejné – pokud tu však vůbec demokracie bude někdy existovat. Nestane se

Přímá demokracie v ČR?

Poslanecká sněmovna se bude v následujících týdnech zabývat hned dvěma různými návrhy na zavedení referenda v České republice. „Referenda se ve Švýcarsku konají poměrně často a tato země je již jimi proslulá. Každý, kdo chce švýcarský model (anebo jeho určitou modifikaci) zavést i v jiné zemi, se ohání právě tím, jak to v zemi helvétského kříže všechno

Diktatura liberální demokracie?

Lidovci zahájili kampaň proti lídrovi hnutí SPD T. Okamurovi s cílem odvolat ho z pozice místopředsedy poslanecké sněmovny. Proč? Myslím si, že prostě proto, že nevyhovuje, že je trnem v oku, že ohrožuje jejich pojetí demokracie. A dnes už stará věc, zda kolem tábora v Letech byl plot nebo nebyl a jestli byl, tak zda

Veřejnoprávní = objektivní?

Hra na nezávislost a objektivitu Sledovali jste dnes na ČT24 Politické spektrum? Tak se podívejte. Diskutovalo se o tom, co jsou vlastně veřejnoprávní média a komu mají sloužit. Padl zde názor, že význam slova veřejnoprávní je prázdný, protože si pod tím každý představuje něco jiného. Znamená to totiž něco, co je veřejnou službou, ne však

Demokracie a morálka

Velmi často řešíme demokracii a krizi demokracie, ale prakticky vůbec otázku morálky a krizi morálky. To často vytváří klam, jakoby demokracie byla nějakým vrcholem vývoje nebo nějakým zásadním stavebním kamenem. To je ale velký omyl, protože: Demokracie je způsob vlády, který má zabránit tomu, aby se někdo zmocnil celé vlády. Je to obranný systém založený

Paradox demokracie

Sledovali jste včera na ČT diskusní pořad Václava Moravce na téma totalita? Upřímně řečeno, nic nového jsem se nedověděl, ani jsem nedostal žádnou inspiraci, byl to spíše ztracený čas. Nejvíce mě zaujal asi rozhovor se studenty ve škole. Docela mě překvapilo, že mají vyspělé názory – možná si pro natáčení vybrali tu správnou školu a

Liberální vs. lidová demokracie

Co říkáte tomu, jako se tzv. demokratický blok stran brání proti zákonu o referendu? Paradoxní na tom je, že právě demokratický blok se brání nástroji demokracie.  Mají strach hlavně z toho, aby se referendum nemohlo týkat otázek naší zahraniční politiky – respektive začlenění naší země do politických a vojenských paktů. Přitom to je především to, o

Reforma systému

Socialismus a kapitalismus Jestliže problémem socialismu je spravedlivé rozdělení chudoby mezi dolních 99% lidí, problémem kapitalismu je nespravedlivé a extrémní nerovnoměrné rozdělení bohatství, které v průměru znamená prakticky totéž – to, že 99% lidí vlastní tolik majetku, jako zbývající 1% nejbohatších lidí. Elita má tedy v každém režimu hodně, bez ohledu na systém. Rozdíl je

Poločas rozpadu demokracie

The Economist přináší další analýzu stavu demokracie v jednotlivých zemích světa. Je zajímavá, ale myslím, že je třeba jí brát s rezervou – záleží totiž na tom, jak jí posuzujeme, podle jakých kritérií. Demokracie je ohrožena všude, včetně zemí, které se umístily na předních místech jako státy s „plnou demokracií“. Já bych o té plné

Demokracie a imperialismus

K demokracii totiž musí každý dospět sám. A pokud o ni někdo nestojí, neuznává ji nebo má o ní jinou představu, není to náš problém. Ostatně víme, že ani v tradičních zemích demokracie není dodnes tento systém dokonale fungující. Pokud se domníváme, že vyzbrojováním umírněných, prodemokratických opozicí, svrhováním diktátorů, tamních vůdců si státy nakloníme na svoji

Lidová nebo liberální demokracie?

Demokracie je názor většiny, ať už většiny parlamentární (liberální demokracie) nebo lidu (lidová demokracie). Pravda se ale s názorem většiny nesmí zaměňovat. Hlas lidu není hlasem Božím, to však neznamená, že by demokracie neměla platit. Otázka je pouze ta, jak daleko lid připustit přímo k rozhodování a nakolik mít systém, který je spravován skrze prostředníky

Není rebel jako rebel

Není rebel jako rebel. Umírnění rebelové jsou rebelové, kteří stojí na naší straně. Radikální rebelové jsou ti, kteří stojí na straně nepřítele – jsou to extrémisté, neboť nechtějí úpravy, ale celou změnu režimu, který však chceme my. Populisté jsou umírnění rebelové, kteří nejsou spokojeni se systémem, ale nenabízí jiné, než radikální řešení. Jejich nebezpečí je

Je liberální demokracie jediná správná volba?

Jaké jsou základní principy fungování společnosti? Nikdo, žádný jedinec, se neobejde bez pomoci jiných lidí, ať je vysoko postavený a má důležitou funkci v řízení společnosti anebo je jen pouhým „pěšákem“ Člověk je tvor společenský, tj. je určen k tomu, aby byl v nějakém směru tvůrčí osobností – ovlivňoval jiné lidi nebo dokonce vedl a učil. Protože je

Postmoderní demokracie

Kde jsou hranice toho co můžeme a na co máme právo a kde jsou hranice našich možností? Demokracie znamená vláda lidu. Ta však předpokládá občanskou společnost. Občanská společnost však znamená, že se lidé politicky a společensky angažují, aby si vládli sami. Jsou občansky uvědomělí, vědí, že pokud má demokracie fungovat a vládnout si sami, musí se sami angažovat

Krize EU = krize demokracie

Myšlenka určité integrace je správná, jenže zase nesmí vést k omezení demokracie ve jménu této integrace, v důsledku čehož došlo i ke krizi EU a do jisté míry i k brexitu. Unie bez jisté integrace není unií, ale zase té integrace nemůže být příliš, pokud se na ní nedohodnou všichni. Integrace schválená pouze nějakou většinou a

Demokracie v sevření strachu

  Myslím si, že není pravda, že Miloš Zeman rozděluje lid. Nerozděluje. Jen říká to, co mnoho lidí nechce poslouchat a proto by byli raději, kdyby mlčel nebo mluvil o počasí. Kdyby ale říkal to, co slyšet chtějí, nikdo z nich by neprotestoval. Jenže to by se zase nelíbilo těm, kdo ho volili. Miloš Zeman

Co je demokracie?

Je klidně možné, že jednou přijde den, kdy budeme Rusům nebo Číňanům závidět jejich společenský systém a jejich režim. Ne proto, že by jim bylo co závidět, ale proto, kam naše demokracie za tu dobu dospěje. Dnes o západních hodnotách na kterých stojí naše civilizace mluví kde kdo, ale zdá se, že každý si tyto hodnoty

Elita se zlobí

Před rokem (tedy v roce 2014), když každý řešil krizi na Ukrajině, Miloš Zeman prohlásil, že válka na Ukrajině je jen rýma a že skutečná hrozba je Islámský stát. Tedy se mu všichni smáli a okřikovali ho. A okřikují ho stále. Mluví o demokracii, svobodě názorů a fašizaci společnosti, přitom jsou to oni sami, kdo

Rozdělení moderního světa

Země, ve kterých vládne DIKTATURA Diktatura znamená neomezenou vládu skupiny lidí – typicky armády (vojenská diktatura), jedné politické strany – národněsocialistické (fašismus) či komunistické (komunismus, kterému se někdy říká diktatura proletariátu) nebo náboženské elity (teokracie, která však nutně nemusí být diktaturou, proto jí uvádím na konci zvlášť). V případě komunistické diktatury byla dokonce vedoucí úloha jedné strany přímo

Historie se opakuje

Revoluce – konec nebo jen začátek? Jak je možné, že se za tolik let ze „Sametové revoluce“ stal masakr? Změnilo se naše vnímání dějin? Nebo se změnilo naše vnímání obsahu slov? Dříve jsme nazývali masakrem krvavé události v Rumunsku, kde tanky střílely do lidí. Dnes nazýváme masakrem i mlácení obušky. Proto opět spor Mezi Milošem Zemanem

Sdílená suverenita = rozdělená společnost?

Sledoval jsem na ČT24 debatu ve které se hovořilo o dvoukolejnosti naší zahraniční politiky a o tom, že prezident překračuje své pravomoce. O co tu ale skutečně jde? Myslím si, že tu jde hlavně o boj o směřování naší republiky, který zdaleka nezačal v okamžiku, kdy se Zeman stal prezidentem, ale vlastně už v dobách,

Zavádíme demokracii

Demokracii nelze zavést – je to proces, který se buduje. Mnozí si naivní myslí (a věřil jsem tomu i já), že zbouráním totalitního režimu a vyhnáním diktátorů jaksi automaticky sama přijde demokracie. Jak bláhová byla tato představa a jaké rozčarování, že se tak nestalo. Ba dokonce, že se lidé mají dnes v některých směrech hůře,

Zákon o zachování demokracie

Když je demokracie už přespříliš demoralizovaná, stárne, pomalu vyhnívá, až se nakonec mění se v novou totalitu, protože lidé touží po tom, aby vše znovu získalo svůj řád. Když totalita zestárne, ztratí svoji sílu, rozpadne se a vznikne opět nová lidová demokracie. Ta existuje tak dlouho, dokud se opět nedemoralizuje a vnitřně nerozloží, aby opět

Co znamená VLÁDNOUT?

Uvědomujeme si vlastně, co slovo „vládnout“ znamená? Vládnout neznamená něco využívat ve svůj prospěch, jako kořist, ale spravovat to, co nám bylo dočasně svěřeno ku prospěchu všech. A to je obrovský rozdíl. Je to správa věcí veřejných. Skutečná vláda není diktovat a manipulovat, ale naslouchat a sloužit. Netýká se to jen státní vlády, ale i