Demokracie a imperialismus

K demokracii totiž musí každý dospět sám. A pokud o ni někdo nestojí, neuznává ji nebo má o ní jinou představu, není to náš problém. Ostatně víme, že ani v tradičních zemích demokracie není dodnes tento systém dokonale fungující. Pokud se domníváme, že vyzbrojováním umírněných, prodemokratických opozicí, svrhováním diktátorů, tamních vůdců si státy nakloníme na svoji stranu, zavedeme v nich demokracii či prozápadní režim – je to omyl. Možná využijeme jejich bohaté přírodní zdroje, ale za rozvrat a chaos tamní společnosti zaplatíme tučnou daň.

My máme nejen demokratickou tradici, ale i tradici imperiální. Kdysi jsme bývali nejvyspělejší částí světa a mnoha ohledech ji stále jsme. Bohužel doba imperialismu a kolonií dávno skončila a pokračujeme-li v tradici dobývání a rozšiřování svého západního impéria dobyvačnými válkami pod jakoukoliv záminkou, vrátí se nám to. Ostatně v případě islámského terorismu je to už dávno tady.