Vývoj českého jazyka

Slovanština -1500 – 850 Původním jazykem všech slovanských kmenů byla stará slovanština. Vědci odhadují , že se slovanština vyčlenila z původní satémové větve indoevropských jazyků někdy v letech 1500 až 1000 před Kristem). Slovanské kmeny hovořící tímto jazykem se po rozpadu starého světa Římské říše při osidlování Evropy rozdělily na tři směry. Některé kmeny putovali

Slovanské jazyky

Slovenština Až do poloviny 19. století se vyvíjela jen jako hovorový jazyk, neboť neměla nikdy žádnou spisovnou podobu. Navíc až do roku 1918 neexistovala ani žádná Slovenská státnost, slovenské etnikum se od raného středověku vyvíjelo v rámci Rakouska a později Uherska, které užívalo jako úřední jazyk až do 19. století latinu. Pokud tedy chtěli vzdělanci

Wow!

Víte o tom, že výraz údivu WOW, který požívá moderní angličtina a který někdy dnes přejímáme i my, pochází původně z Wolofštiny? Ze Senegalu ho do USA rozšířili černí otroci. V jejich jazyce znamená ANO. Wolofština je prý velmi složitý jazyk. Proč Američani z výrazu souhlasu udělali výraz údivu není jasné Možná se otrokům posmívali.

Vyloučená lokalita

Ministra pro lidská práva Jiřího Dientsbiera se ptali, co je to vlastně „sociálně vyloučená lokalita“, jak se začalo často říkat. Kupodivu na to vůbec nedovedl odpovědět. Stejně jako na otázku, zda se ta lokalita či lidé v ní vyloučili sami nebo zda ji vyloučil někdo jiný. Zdá se, že je to další nový termín dobrotrusů

Jezdíte stále NA Slovensko?

Proč říkáme na Slovensku a nikoliv ve Slovensku, jako u jiných zemí? Vždyť Slovensko není ostrov. Ano, máte pravdu, to sice není, ale je to pozůstatek z éry Československa. Když se Slovensko v roce 1918 stalo součástí našeho státu, přestalo se říkat ve Slovensku nebo v Slovensku, jak bylo do té doby zvykem a jak vidíme

Co znamená pozdrav AHOJ

Zajímavá informace – člověk se má pořád co učit. To, že to byl pozdrav námořníků, je známo, ale z čeho je to zkratka, to opravdu asi ví málokdo. AHOJ,  Ahoj ! To je jeden z nejčastějších pozdravů. Dávno u nás zdomácněl. Zdraví se jím nejen děti, ale i dospělí. Kdo však zná jeho původní význam

Spisovná a nespisovná angličtina

Stále lidový jazyk Nejen my Češi jsme zvyklí na to, že máme jazyk spisovná, hovorový, nářeční a nespisovný a mezi těmito variantami důrazně rozlišujeme. Každý víme, jaké slovo a vyjádření je jaké, kdy je vhodné ho používat a kdy naopak ne. Máte tu regulační úřad pro jazyk český, který určuje, jaká nová slova lze akceptovat

Slovník moderní češtiny

Všimli jste si, že se už několik let německá jména jako Langer, Wolker apod. vyslovují tak, jak se píšou? Přitom ještě v 90. letech se vyslovovala správně německy – LANGR, LANGROVÁ, WOLKR… Čeština se mění v drobnostech, ale mění se stále. Dávno už neříkáme kultůra, aparatůra, umývadlo, faktůra, elektróda, katóda, únie apod., ale kultura, aparatura,

Dělají vám problém cizí jazyky?

Mnoho učebních metod cizích jazyků je ještě i dnes u nás založených nikoli na tom, aby se žák uměl domluvit, ale na tom, aby se uměl správně gramaticky vyjádřit. A tak mnoho žáků ztroskotá dříve nebo je znechuceno, než dosáhne nějakého výsledku, tím, že se hned na začátku bifluje gramatiku. To je ale velmi nepřirozený

Idea nebo komplex „Čechoslovakismu“?

Velmi oblíbená moderní fontána, zejména mezi japonskými turisty, stojí od jara do podzimu před Hergetovou cihelnou. Jejím autorem je sochař David Černý. Fontána představuje dvě bronzové mužské postavy, močící do bazénku ve tvaru České republiky. V obou sochách je umístěn mechanismus řízený procesorem, který natáčí boky a zvedá penis tak, že proud vody na hladinu píše písmena.

Cizojazyčné překlady

Každý cizojazyčný překlad je tak trochu umělecké dílo, do kterého překladatel vnáší kousek sama sebe. Může si řečené přizpůsobovat svému obrazu i posouvat jeho význam – ať už vědomě nebo mimoděk. Překlad většinou nikdy není totéž co originál. Překladatel navíc často stojí i před otázkou toho, jak dalece má být překlad volný a jak dalece