Liberální vs. lidová demokracie

Co říkáte tomu, jako se tzv. demokratický blok stran brání proti zákonu o referendu? Paradoxní na tom je, že právě demokratický blok se brání nástroji demokracie.  Mají strach hlavně z toho, aby se referendum nemohlo týkat otázek naší zahraniční politiky – respektive začlenění naší země do politických a vojenských paktů. Přitom to je především to, o

Co je integrace?

Měli bychom si jasně říci, co myslíme slovy evropská „integrace“ , která byla jak se někdy říká „snem mnoha generací“. Integrace je doslova začlenění někoho někam. Jiná věc ovšem je proč, kam, a především za jakých podmínek. Integrace musí být vždy přirozená, svobodná a dobrovolná – tj. všichni, nebo alespoň velká většina musí integraci skutečně chtít

Neodvratný proces unifikace?

EU nikdy jasně neřekla, že nechce budování evropského superstátu. V kuloárech se však o tomto cíli mluví možná už od samého počátku – její ideály jsou založeny na stále těsnější integraci a cílevědomé budování všech společných atributů státu (prezident, ministerstva, měna, zrušení hranic, banka, parlament, armáda, soudnictví, ústava, policie, atd.). A k tomu patří postupné

Jak funguje EU?

Evropský parlament – poslanci Spolu s Radou Evropské unie přijímá její legislativní akty. Reprezentuje občany Evropské unie. Základní pravomoce Evropského parlamentu jsou legislativní, rozpočtová a kontrolní. Poslanci parlamentu jsou voleni přímou volbou každých pět let. Poslanci jsou v jednotlivých zemích EU voleni podle zásad poměrného zastoupení v tajné volbě všemi občany EU. Počet poslanců z jednotlivých členských států

Zákon o referendu

„Tématu vystoupení ČR z EU se chytají pouze extrémisté. Pro naši zemi by to znamenalo katastrofu a popření všeho, čeho jsme dosáhli. Pokud budu ve vládě, referendum na toto téma nikdy nedovolím.“ Bohuslav Sobotka, předseda vlády Občanská společnost je založená na tom, že si o své zemi rozhodují občané, nikoli politici, kteří se domnívají že

Mýty o Evropské unii

Zastánci EU často používají argument volného pohybu osob. Ne každý si však uvědomuje, že je to záměrná manipulace lidmi. Schengen – volný pohyb osob a EU jsou dva různé projekty. To znamená, že můžeme být v schengenu a mít volný pohyb osob (pokud chceme) a zároveň nemusíme být členy EU. Je to ostatně podobná manipulace jako

Zákony lidí

Lidé byli stvořeni, aby byli milováni. Věci byly stvořeny, aby byli používány. Důvod, proč je svět v chaosu je ten, že jsou lidé používáni a věci milovány. A že lidé mají sklon nedržet se zákonů Božích, aby zavádět si svoje vlastní. I ty, které jsou zcela proti zákonům Boha. Jen to proto, že člověk sám

Krize EU = krize demokracie

Myšlenka určité integrace je správná, jenže zase nesmí vést k omezení demokracie ve jménu této integrace, v důsledku čehož došlo i ke krizi EU a do jisté míry i k brexitu. Unie bez jisté integrace není unií, ale zase té integrace nemůže být příliš, pokud se na ní nedohodnou všichni. Integrace schválená pouze nějakou většinou a

Ideál evropské integrace

Evropská unie v letech 2016-17 Pokud se Evropská unie nezmění z nadnárodní organizace v organizaci mezinárodní, nemá šanci přežít. Řekl Vojtěch Filip z KSČM. Myslím, že to je právě to, o co dnes jde. Odchod Velké Británie byl poslední výstrahou. Integraci vedoucí k vytvoření evropského superstátu si lidé nepřejí. Evropská unii potřebuje projít zásadní reformou,

Politická unie = omezená demokracie

Evropská unie vletech 2016-17 Velmi rád bych se k Evropské unii přihlásil, ukázal hrdě na její vlajku a řekl: toto je naše unie, jsme rád, že jsme jejími členy. Nemohu však. Proč? I mnozí zastánci EU takový pocit chápou a říkají, že EU můžeme změnit jen pokud jsme jejími členy. Opravdu je k tomu ale

Schengenský prostor – podvod?

Na ČT 24 právě proběhla informace, že z milionu migrantů, kteří přišli do Německa pouze polovina z nich požádala o azyl. O ostatních nikdo nic neví, kdo jsou, kde jsou ani kam šli (!) Kdo za to může? Nejspíš nikdo, protože v EU je takový bordel, že nikdo za nic nemůže. Teoreticky by to měla

Výhody a úplatky

Vypadá to, že dotace z fondů EU, ze kterých čerpáme část finančních prostředků, které tam předtím vložíme, toto socialistické přerozdělování peněz, je ve skutečnosti systém, jak si podmanit státy a získat si jejich poslušnost. Dotace jsou úplatky, kterými si unie kupuje vzájemnou jednotu a poslušnost jejím nařízením, směrnicím, zákonům a hodnotám, které prosazuje. Málokdo to

Evropa, která hledá samu sebe

Sledoval jsem zajímavou debatu na ČT24 v Událostech, komentářích o našich západních hodnotách. Musím říct, že mě docela potěšilo, že se konečně o tomto problému začíná trochu více mluvit – tedy doufejme. Doposud to bylo tabu a kdo nesouhlasil s novou ideologií genderové, sexuální, politické a multikulturní korektnosti, byl pokládán za exota, se kterým se