Vánoční přání

 Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z Betléma:               

Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe,     

oslům, aby nebyli paličatí a tupí,   

ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,              

pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jako vypadají,              

andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,              

králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě              

a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.              

 

Zbigniew Czendlik, farář