Vánoční přání

 Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z Betléma:                Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe,      oslům, aby nebyli paličatí a tupí,    ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,               pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jako vypadají,               andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi

Nepřišel jsem, abych soudil svět

Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?… Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc;

Občanská neposlušnost

„Naším problémem není občanská neposlušnost. Naším problémem je občanská poslušnost!“ Howard Zinn

Tomáš G. Masaryk – citát

Korektnost nemůže nahradit morálku ani mravy „Problém dnešní doby není ekonomický nebo politický, ale mravní“. Tomáš G. Masaryk Co se od té doby změnilo? Myslím si, že pro dnešní dobu to platí ještě více. Podobně se vyjádřil i Tomáš Baťa, když řekl, že příčina ekonomických problémů je především mravní. Pouze slova jako mravní, mravy, morální nebo

Henry Kissinger – citát

„Vojáci jsou blbá, stupidní zvířata využívaná jako pěšáci pro zahraniční politiku.“ Henry Kissinger – americký diplomat německého židovského původu a laureát Nobelovy ceny míru PS: zdá se, že tento člověk o geopolitice opravdu něco ví.