246

Čas rozdělení – doba třídění

Podle mého názoru není otázka zda dojde k válce šelem, k nové, světové, všezničující válce a novému světovému pořádku. Otázka je spíše pouze – kdy? Může to být až za stovky let, ale může se to týkat i nás.

Globální říše elit

Nejsme jen ve vleku snílků, šílených ideologů, psychopatů a samozvaných spasitelů, kteří mají jen jediný sen a to je: člověk nového typu, poslušná ovce bez vlastního názoru, bez identity, bez vyznání, bez národnosti, bez pohlaví? Jedna říše bez národů, bez kultur, bez rozdílů… Ideální říše s absolutním pořádkem, kterou řídí ONI. Samozřejmě, je to možná konspirace přitažená za vlasy – přesto si myslím, že na tom něco je.

opium

Lidé jaké vidíme na fotografii nepatří do Česka, ale do nějakého duhového, barevného absurdistánu – Všechistánu. Neuznávají totiž žádné státnosti, ani hranice. Jejich politikou je všechno všem, země, kde je všechno možné a zdá se, že se jejich řady úspěšně rozrůstají. Je to taková duševní nemoc dnešní doby. Či spíše společenská demence? Jsou to hýčkaní miláčci elit a globalizátorů – psychopatů a snílků o novém světě pro všechny, kde oni budou rozhodovat o jiných. Když se boj za lidská práva přežene a překlopí se do opačného extrému, máme tu novou totalitu, ve které bude nepřítelem každý, kdo nebude souhlasit s novým, absurdním režimem.

nwo

Vánoční projev Českého prezidenta v roce 2015 vzbudil nejen u nás, ale ještě více ve světě velký rozruch a vzbudil velkou pozornost. Mluvil totiž o uprchlících. Otevřeně a na rovinu – bez politické korektnosti. Všimli jste si, jak jej komentátoři rozcupovali jako nekorektní?

Dnes máme korektností tak vymyté mozky, že když někdo řekne normální a úplně samozřejmou věc, vyvolá to rozruch a nevoli a všichni za tím hledají nějaké jiné úmysly a přitom jsou schopni do detailu analyzovat i to, co je jasné malému dítěti. Zeman si je toho dobře vědom a právě proto ji s chutí a nahlas řekl, očekávaje právě takové reakce.
Opravdu – tahle zem je naše zem a nemůže být pro všechny. To neznamená uzavřít se ve svém hradu – to znamená zůstat na svém hradu svým pánem a rozhodovat o tom, koho pozvu a koho ne. Každý, kdo ctí naše hodnoty, je vítán. Jakkoli je Zeman prezidentem velmi rozporuplným a kontraverzním a jakkoli s ním nemusíme souhlasit, v tomto se nemýlí.

zeman

Základy budoucího nového řádu

Je to až neuvěřitelné, že neomarxistické myšlenky stále žijí. A ještě více to, jak se je podařilo naroubovat na demokracii, kapitalismus i křesťanství zároveň. Žijeme v době skutečně absurdní, plné paradoxů, kdy je vše jakoby postavené na hlavu. Není tu dnes ani komunismus, ani kapitalismus. Je to jakási technokratická forma biokratické idiokracie a oblbování, technicky stále dokonalejší, ale kulturně stále hloupější a dementní. Vidíme to ovšem i na stále zadluženější světové ekonomice, kdy se vytváření dluhu stalo v podstatě jakýmsi absurdním byznysem. V umění a módě je zase vysoko ceněna ošklivost – čím je něco hnusnější, tím lépe to bývá hodnoceno.

Tradiční, tisíce let staré hodnoty jsou nahrazovány novými, umělými a tzv. univerzálními podle pravidel politické korektnosti. Rozvíjení vlastní kultury bylo nahrazeno rozvíjením korektně vyvážené multikultury, ve které žádná kultura nesmí převažovat. Novou modlou se stala absolutní liberální svoboda a nezávislost uměle udržovaná pohromadě korektností a v budoucnu také sofistikovaným elektronickým systémem. Žádná jiná pravidla, než tato šílená ideologie psychopatů a snílků o novém, ideálním světě. Je prováděna cílená demontáž s cílem vytvořit člověka nového typu, poslušnou ovci bez vlastního názoru, bez identity, bez vyznání, bez národnosti. Nové uspořádání světa, ať už bude jakékoliv, bude muset přijít. Válka a jiné katastrofy, stejně jako my sami, to můžeme urychlit, nový světový řád ale už prakticky začíná, i když ještě žijeme v jakémsi mezidobí mezi starým a novým světem.

Integrace Evropy by měla šanci, kdyby na ní Evropa byla připravena a nepodléhala globalizačním tlakům a ideologům, kteří si přejí unifikaci, centralizaci a omezování národních vlád, což vyvolává celkem přirozený a naprosto pochopitelný odpor. K tomu se přidává migrantská krize, u které se ukazuje, že EU buď není schopna anebo ani nechce hlídat své hranice, protože tito ideologové se naopak radují z toho, že migranti přicházejí a mohou tak Evropu více naředit a tím posílit jejich moc. Kdyby EU byla volným svazem se skutečným zájmem chránit své hranice a volný pohyb zboží a osob na svém území, již dávno by se na tuto krizi připravila a především se vzdala prosazování své ideologie o hodnotách a společné politice.

EU jako ideologický a politický projekt je nesmysl. Nikdo, ani Brusel nemá právo a nemůže určovat jiným zemím, ani je kontrolovat, jaký systém mají mít. Takové smlouvy by měly být prohlášeny za neplatné. To však nikdo neudělá, protože EU má být spíše nástrojem pro budování nového pořádku – nikoliv nějakým volným svazkem svobodných zemí. Dokud ale neřekneme jasné NE takovému projektu, nevypovíme stávající smlouvy a budeme strkat hlavu do písku, poneseme za to odpovědnost a důsledky. Myslím si, že nic jiného, než zrušení politického a ideologického projektu Evropskou unii reformovat nemůže, a jakákoliv jiná reforma bude jen kosmetickou úpravou. Kompromisy prostě nejsou možné. Ty se snažila dělat koncem 80. let i komunistická diktatura, proto aby se udržela u moci. Je třeba rozpustit EU, která je nástrojem elity a vrátit ji občanům. EU nemůže rozhodovat o Evropě a jejich obyvatelích, nemůže být nástrojem moci elit a jejich propagandy. Má-li existovat, musí být naopak vykonavatelem vůle lidu.

Západní civilizace za zenitem

Myslím, že naše civilizace už dosáhla svého maxima nejpozději někdy na přelomu 20. a 21. století a dnes už nemůžeme dělat nic jiného, než ji napojit na přístroje a co nejdéle uměle vyživovat a udržet při životě, abychom získali čas na hledání nových cest – už jen z vlastního pudu sebezáchovy, pokud ještě vůbec nějaký máme. Nikoliv však už dalších udržujících kompromisů, ale způsobů radikálně odlišných tak, aby alespoň něco zůstalo zachováno. Nic jiného nám nezbývá. Budeme-li se jen dívat, je více, než pravděpodobné, že dříve či později naše svoboda bude minulostí. Historie se znovu zopakuje. Nyní už nejde jen národní záležitost, ale o nadnárodní převrat. Nenásilný, nenápadný, tichý, ale se stejným výsledkem, dokud všichni nebudou postaveni před hotovou věc. Bez ohledu na to, zda se EU v budoucnu zhroutí nebo kdo bude prezidentem USA. To jsou věci, které mohou globalizaci výrazně zpomalit, ale že by ji dokázaly zastavit, to asi ne. Mohou ale dát lidem mnohem více času, aby se každý připravil na to, co může přijít.

Tento nastavený čas můžeme všichni využít i sami pro sebe pro hledání své osobní cesty. Ještě máme čas připravit se na život v novém světě, jakmile tento starý skončí anebo ho necháme za sebou. Je více, než pravděpodobně, že se časem tak jako tak zhroutí, ať už tu budeme nebo ne. A bude zajímavé, to pozorovat. Neměli bychom být překvapeni, až k tomu dojde. Je to jen přirozený důsledek našeho konání, naší zaslepenosti, ignorance a nezájmu, během kterého potichu buduje svoji moc nová budoucí elita. Elita, která rozhodně žádné hodnoty nerespektuje – ani neuznává. Tito lidé mají jen jediný sen a jediný cíl. A tím je získání planety jen pro sebe, ovládnutí lidstva a jeho eliminace a významná redukce. V  první řadě těch, kdo nebudou dostatečně korektní, přizpůsobiví a odmítnou se podrobit novému „spravedlivému“ pořádku.

Tento čas začne, až budou peníze zrušeny, elektronická evidence obyvatel dokončena a napojena na centrální systémy ovládání a sledování. Tehdy se každý člověk stane pouze identifikačním číslem, bez kterého nebude mít žádná práva a bude zcela pod kontrolou. Tehdy již nebude možné cokoli změnit, ani vrátit zpět. Bude to skutečně nový svět. Tento svět podle proroctví přijde. Jakou roli v tom budou hrát krize, pohromy či katastrofy – těžko říct. Mohou být i uměle vyvolány a prohlubovány s cílem vše urychlit a dostat lidstvo pod kontrolu.

Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Matouš 10/17-22

Čas rozdělení – doba třídění

Biblická proroctví dobu konce věku popisují také jako dobu třídění setby a čas velkého rozdělení. Nemůžeme sice s určitostí tvrdit, že tato doba je již tady nebo že již začíná, avšak pokud pozorně sledujeme znamení času a nechodíme se zavřenými očima, vidíme, že se dějí věci, které k tomu směřují. Naše civilizace, alespoň ta západní, jakoby již dosáhla svého vrcholu a maximální únosnost velikosti populace pro planetu brzy dosáhne také. K tomu se přidávají závažné klimatické změny a nestabilní klima. Do rukou nebezpečných režimů a teroristů se dnes mohou kdykoli dostat zbraně hromadného ničení a nikdo tomu není schopen zabránit… A tak bychom mohli pokračovat…

Avšak i kdyby nic z toho vůbec nehrozilo a naše budoucnost se vyvíjela pokojně a příznivě, i tak je jisté, že začíná nový věk. Doba, ve které naše kultura už nebude hrát hlavní roli a Evropa už vůbec ne. Zkrátka to, že končí jedna éra, která začala v raném středověku po rozpadu Římské říše a že brzy se probudíme, pokud ne ještě v novém světě, tak v úplně nové a jiné Evropě. Změny a jejich důsledky, před kterými stojíme, dnes můžeme jen odhadovat… Jisté je, že budou zásadní a dalekosáhlé.

Stále více rozdělená je dnes celá západní společnost. Rozdělená na dva velké tábory, ať už je označujeme jakkoli. Rozdělená je politická scéna v jednotlivých zemích, rozděleny jsou i rodiny a mnohdy dříve i ti, kteří byli přáteli. Oč vlastně v dnešním rozdělení společnosti jde a kdo proti sobě stojí? Zdaleka nejde jen o postoj vůči Rusku či uprchlíkům. To jsou jen věci, na kterých se rozdělení manifestuje, samo má však mnoho podob. To oč tu ale skutečně jde, je globalizace, kdy se elity snaží budovat globální vládu a posilovat svoji moc na úkor ostatních obyvatel planety, kteří jsou z toho právem rozladění. EU a další vlivné organizace jsou pouze jejich nástroji. Proto tu máme rozdělení těch, kdo jsou:

pro a proti globalizaci,
pro a proti posilování moci EU
pro a proti vytváření globální, nadnárodní říše,
pro a proti vytváření Evropana – člověka nového typu
pro a proti zachování svébytnosti a suverenity národů
pro a proti zachování vlastních tradic a hodnot
pro a proti politické korektnosti, genderové ideologii a humanismu
pro a proti sledování, špehování a kontroly obyvatel
pro a proti budování globální vlády

Migrantská krize v tomto rozdělení společnosti hraje „pouze“ jakousi blíže nespecifikovanou úlohu trojského koně, neboť problém islamizace Evropy značně aktualizovala a rozdělení ještě více prohloubila. Stejně jako barevná revoluce na Ukrajině, v některé je Rusko jedněmi chápáno jako ochránce skutečných hodnot, proti agresivnímu, liberálně pokleslému západu a globalizaci, zatímco druhými naopak jako agresor a ten, kdo bere svobodu jiným. Rusko, islamizace, ekonomická krize ani uprchlíci v celém kontextu nejsou možná vůbec až tak důležitými faktory. Tyto krize rozdělení společnosti prohloubily, avšak samo má ještě hlubší kořeny, které tkví právě v globalizaci a postoji k ní.

Stačí si jen vzpomenout na obrovské protesty v Praze při příležitosti zasedání mezinárodního měnového fondu v roce 2000. Tehdy tomu u nás ještě mnoho lidí nevěnovalo pozornost a domnívali jsme se, že jde jen o odpor chuligánů. V roce 2004 jsme naivně vstoupili do EU a mysleli jsme si, že se splnil náš sen „návratu do Evropy“ – a později s podobným nadšením jsme vstoupili i do schengenu a likvidovali celnice a závory. Jenže tím, jak se stála více prosazovala ideologie politické korektnosti, genderová ideologie a humanismu, začínalo být jasné, že se děje něco divného. Že jsme tlačeni někam, proti své vůli a také své nezávislosti a svrchovanosti. Pak přišla ekonomická krize a objevilo hnutí „Okupuj Wall-Streat“- další z mozaiky odporu vůči globální elitě. To už nenechalo chladnými ani mnohé z nás.

Někteří z nás jejich ideologii s nadšením přijali, dodnes v ní věří a obhajují ji, ale mnoho lidí už dávno prohlédlo a pochopilo, o co se tu vlastně hraje, kdo a proč usiluje o globální vládu a tvorbu poslušných ovcí pomocí masáže novou ideologií o rovnosti, spravedlnosti a jednotě. Jakou houby po dešti se objevili lidé, kteří chtějí diktovat a určovat jiným, co je správné, jak mají žít a co si mají myslet. Kdo je nepřítel a komu máme věřit… A čím více je takových lidí, tím větší odpor je i na druhé straně tábora – lidí, kteří nestojí o vizi globálního světa nové spravedlnosti, nových hodnot a nového řádu.

Šelmy vládnou zemí

Bible o mocných a o nadnárodních vládách hovoří jako o šelmách, které na konci věku vládnou Zemi, kontrolují, sledují a podrobují si její obyvatele. Na konci pak hovoří o boji mezi těmito šelmami, dokud si ta největší šelma nezíská moc nad všemi a nezačne každého značkovat svým znamením na ruku nebo na čelo. Právě to je doba, kdy má začíná velký hon na všechny, kdo se jí nebudou chtít podřídit a zvláště na ty, kteří zachovají věrnost Kristu. Má to být také doba velkých pohrom a katastrof, které stihnou v tomto čase lidstvo dříve, než dnešní civilizace zanikne.

2 komentáře: „Čas rozdělení – doba třídění“

 1. Samozřejmě že cílem strůjců tzv. NWO je likvidace svobody duší… a je dobré se ptát proč na tom pracuje Vatikán ruku v ruce s EU politiky a vůbec veškerou tzv. vládnoucí elitou?

  A proč vůbec Vatikán potlačuje vší silou původní ORIGINÁLNÍ KRISTOVO UČENÍ?

  Církev zlikvidovala původní Kristovo učení a kvůli tomu musela kompletně zfalšovat vše o jeho narození a mládí…

  http://www.ragauian.cz/jezis-kristus-clovek-nebo-buh-pravda-o-cirkevni-manipulaci-s-fakty-2/

  Kristus byl ve skutečnosti tzv. zasvěcenec, vychovaný ve skupině Esejců (proč myslíte že v Bibli není nic o jeho mládí?), která ochraňovala prastaré duchovní poznání:

  POZNEJTE SAMI SEBE A POZNÁTE VŠECHNO!

  KDYŽ CHCETE ZMĚNIT SVĚT,
  NEJDŘÍV ZMĚŇTE SAMI SEBE!

  …a o tom to VŠECHNO je:

  Lidská duše se kdysi na cestě za poznáním rozdvojila /vypadla z původní Jednoty/ a jedna z jejích částí se z vlastního rozhodnutí dobrovolně ponořila od hlubin vibrací hmotných světů…

  …je to o vnitřní dualitě člověka, je to to o čem mluví taoismus jako o jin-jang dualitě… v Bibli nazýváno tělo a duch… o tom mluví církevně zlikvidované Tomášovo evangelium symbolicky jako „ze dvou udělat jedno“… to je pravé Kristovo učení… důkazy jsou mimo jiné Origenés a právě Tomášovo evangelium:

  Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole a když to, co je mužské a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí … pak vejdete do království.

  Tento výrok byl v Bibli pečlivě vymazán. Neexistuje, protože je katolickým dogmatům extrémně nebezpečný…

  Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí!

  Spis Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis) obsahuje nejstarší JEŠTĚ NEZFALŠOVANÝ křesťanský teologický systém… zabývá se hmotným světem, stvořením člověka, člověkem jako padlou bytostí uzavřenou v hmotném těle… Cílem lidí je návrat do vysokých (nehmotných) úrovní… z odělenosti ZPĚT DO JEDNOTY…

  http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

 2. Souhlasím s tím že EU je jen nástrojem k budování tzv. NWO… stejně jako islamizace… stejně jako i islám samotný… stejně jako zfalšované křesťanství, které se jmenuje katolicismus…

  jen bych rád věděl zda autor ví o čem mluví, když píše „o věrnosti Kristu“…? …nemám nic proti autorovi, ale už jsem potkal příliš mnoho těch „křesťanů“ co nevědí co činí…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *