Bůh dokazatelně existuje

Bůh dokazatelně existuje, říká český vědec Miloslav Král

Nově vydáná kniha docenta Ing. Miloslav Král, CSc. vědecky vysvětluje existenci Boha. Miloslav Král je jeden z mála vědců, který spojil řadu vědních oborů k tomu, aby dokázal existenci Boha. Informace získané z literatury, přednášek, internetu, veřejných sdělovacích prostředků od stovek autorů a z vlastních zkušenosti (prožitků), jsou v této knize použity.

Neskutečná mravenčí práce se získanými informacemi, perfektně zpracované, řadí tuto knihu právem na první místo ve vědeckém zpracování teorií a důkazu existence Boha.

Čtenáři přečtením knihy získají encyklopedické informace od všech vědců ze všech oborů, které se zajímají o dokazatelnost božské přítomnosti.

Informace získané za více jak 50 let z vědních oborů a vlastní zkušenosti s boží realitou, jsou v knize použity. Protože se jedná o vědecké dílo – důkaz Boha, kniha zásadně vylučuje použití věrouk, domněnek a všeho, co nelze dokazatelně ověřit. Čtenáři přečtením knihy zůstane propast mezi vědou a konzumním životem, který žijeme a kam směřujeme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *