Víra a náboženství

Věčný jsem a nehledáte mě, všemohoucí jsem a nebojíte se mě, milosrdný jsem a nedůvěřujete mně, spravedlivý jsem a necítíte mě, cesta jsem a nejdete ke mně, světlo jsem a nevidíte mě, pravda jsem a nevěříte mně, moudrý jsem a neposloucháte mě, život jsem a netoužíte po mně, učitel jsem a netážete se mě, bohatý jsem a neprosíte mě, krásný jsem a nemilujete mě, šlechetný jsem a nesloužíte mně, cítíte mě ústy a neznáte mě. Budete-li zavrženi, neobviňujte mě!

Věříte v Boha? Mnoho lidí říká, že to záleží na tom, jak Boha definujete… Obávám se ale, že se definovat nedá, protože je to všechno ve všem, je to život, žijeme v něm a on v nás, vše oživuje a mimo něj není nic, definice znamená něco definovat – vymezit, omezit… A Boha nelze definovat žádnou definicí.