Bonus: Éra postkřesťanská

Semd hříchů dnešní společnosti

politika bez zásad
bohatství bez práce
požitky bez morálky
vědomosti bez charakteru
obchod bez etiky
věda bez lidskosti
náboženství bez obětí