logo

PARALELNÍ SVĚTY – POSMRTNÝ ŽIVOT – PARAPSYCHOLOGIE A METAFYZIKA – UFO – NÁBOŽENSTVÍ A FILOSOFIE – ESOTERIKA – MYSTIKA – NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD – NOVÝ VĚK A MIMOZEMŠŤANÉ

Satellite view of the earth partly in shadow

Vítejte na mé stránce Avalon24. Pokud vás zajímá spiritualita, posmrtný život, esoterika a vše co se týká přechodu Země do Nového věku lidstva, transformace vědomí a změny matrixu – měli byste být v té správné názorové a zájmové bublině.

Konec světa a Nový věk

Na své stránce jsem se pokusil nashromáždit a dát do souvislostí všechny dostupné informace o mimozemšťanech a jejich poselstvích pro budoucí Nový věk, která byla postupně od konce 40. let předávána lidstvu prostřednictvím kontaktních osob s tím, co známe z Bible, ze Starého i Nového zákona. Leckomu se tyhle věci mohou zdát jako nesmysly, pokud se však na to podíváte mnohem podrobněji a déle, najdete souvislosti a zjistíte, že na tom možná něco je. Závěrečná část tohoto webu se týká informací ohledně konce tohoto světa, transformace a začátku nového věku lidstva. shrnutí a zamyšlení nad probíhající duchovní transformací, globalizací, projektem někdy zvaným Nový světový řád a jeho osudem, včetně poselství mimozemských lidí, která se týkají událostí konce věku a transformace. Ovšem i tyto události popisuje i Bible a další proroctví.

Na téma konce věku (nebo chcete-li konce světa), špinavé politiky, nechutného boje o moc či krizi demokracie a našich hodnot bylo napsáno a řečeno už mnoho, ovšem varovná slova stejně ti, kteří by je měli slyšet neslyší – jak se dá předpokládat, zesměšňují je, neberou vážně a pokládají za smyšlené konspirace. Žijeme v době plné změn, svět se sice řítí do temnot a jednou přestane existovat v současné podobě, to ale neznamená důvod k pesimismu. Není to nic překvapivého a tak to bylo již dávno předpovězeno. Jednou bude tento svět minulost a my budeme mít možnost ohlédnout se zpět a poučit se z toho, co všechno jsme udělali špatně a mohli udělat jinak.

Kdy nastane konec světa? To samozřejmě nikdo neví a nakonec, jak nám říká i Bible – o onom dni a hodině neví ani andělé v nebi, jen Bůh sám. Jen o ví, kdy události naberou spád a dostanou svět do bodu, ze kterého není návratu – jen o ví, kdy v tomto okamžiku zasáhne. Určitě to bude akce, jakou nikdy svět neviděl. Dále nám Bible říká, že nikdo sice neví přesně, kdy k tomu dojde, ale můžeme to odhadnout podle znamení doby (asi, jako když vidíme, že se blíží mraky, je šance, že bude pršet…)

Svět má být rozdělen mezi několik světových hráčů (pět šelem), kteří budou soupeřit mezi sebou a donutí každého člověka, aby poklekl před největší šelmou, jejíž číslo bude muset mít každý na ruce nebo na čele a bez toho nebude nikdo moci nic kupovat ani prodávat. Znamená to tedy úplnou globální totalitu, ve které bude každý pod kontrolou a nebude moci udělat nic bez kontroly, příkazu a rozhodnutí elity. Samo posuďte, jestli se k tomu blížíme… Na druhou stranu nám však Bible říká, že v onom samotném kritickém bodě se bude zdát, že nic nehrozí a že k tomu dojde z ničeho nic, aniž by zrovna v ten den někdo něco takového očekával. To znamená, že budou všichni postaveni před již hotovou věc.

Tolik Bible. A protože nevíme s určitostí nic dalšího, můžeme jen spekulovat a konspirovat. A jen spekulace a konspirace na toto téma samozřejmě najdete i zde. V každém případě, to, co má přijít sice nemusíme přesně znát (nakonec se těchto věcí vůbec nemusíme ani dožít) a není to důležité, co však důležité je – být připraven a bdělý.

Duchovní cesta

Každý,  kdo nechce žít v temnotách, má brány otevřené. Jak je psáno: Každý kdo klepe, tomu bude otevřeno a každý, kdo hledá, najde. Stačí k tomu málo – jen chtít. Ostatní nemá cenu přesvědčovat. Chyby a omyly nejsou důležité – jsou tu proto, abychom se z nich poučili. Děláme je všichni a rozhodně nikdo nejsme dokonalý. Kdo ale nechce, toho stejně nikdo nepřesvědčí – snad jen jeho vlastní, osobní krize, pokud ho v životě potká a vytrhne ho z klidu konzumního života, který nás se žádnými otázkami neobtěžuje a jen nám servíruje věci, potraviny a zážitky ke konzumaci. Jestli je s tím někdo spokojen, proč ne, nikdo nemá právo nikomu určovat cestu – a už vůbec ne určovat, co má dělat anebo čemu má nebo nemá věřit. Nebo kdy se má probudit z duchovního spánku a jak.

Ti kteří tak činí, ve skutečnosti sami ještě duchovně spí, i když si myslí že ne. Jak je v Bibli psáno: slepí vedou slepé. Tak to bylo už za Ježíšova života, který dostal nálepku radikála, extrémisty a populisty, který pobuřoval a rozděloval lid a rušil klidnou práci těch, kdo byli u moci.  Podobně jako později třeba i Jan Hus. Bylo to v každé době a revoluce se opakují stále dokola. Všude a vždy a tak to bude až do konce tohoto světa. Ne každý má ale takovou morální sílu vzdorovat temné mašinérii světa a jeho systému. Ti slabší totiž mohou být hned napadeni a také usvědčeni z toho, že jsou těmi slepými, kteří vedou slepé. Vzpomeňme, jak se snažili chytit Ježíše za slovo a usvědčit ho. Vždy si něco najdou, aby toho, kdo bojuje za pravdu obvinili a usvědčili, i když jsou to oni, kdo by potřebovali za mříže.

Jeho vítězství je však nejen v tom, že dokázal statečně jejich nátlaku vzdorovat až do poslední chvíle, ale především v tom, že odhalil nakonec jejich bezmocnost. Neboť i když lid nakloněný elitám, nakonec rozhodl, že má být vydán a zabit, vstal z mrtvých a dokázal, že ani zabití a smrt nemá moc nad pravdou a že tedy má smysl jí hájit – třeba i navzdory všem. Zatímco jeho cesta je cesta pravdy, lásky a především oběti a kříže, který může vyžadovat, Buddhova cesta je jiná a nevede skrze kříž, proto je pro mnoho lidí přijatelnější.

Jeho cesta je založená na odpoutání se od světa, na útěku před ním a vším zlým, na osvícení a spočinutí v nirváně již během života. Nenabízí žádné osobní setkání s Bohem, který osvobozuje, ale techniku toho, jak se sám osvobodit. Zcela jiná je pak cesta Mohamedova, který prosazování pravdy chápe jako svatou válkou proti všem, kdo jsou jiného názoru a jako právo vybojovat si mečem ráj na zemi. A jeho území na Zemi co nejvíce rozšířit. Bohužel jak víme, tímto barbarským pojetím (nebo jeho výkladem) je dodnes ovlivněno spoustu muslimů a je i podhoubím pro terorismus nejen pro tzv. Islámský stát.

I v křesťanství kdysi dávno ve středověku podobné tendence byly, naštěstí z toho však církev vyrostla a uvědomila si, že toto Ježíš na mysli neměl. Nakonec víme, že on sám řekl, že to kdo vezme do ruky meč, sám mečem zajde. Stín (nejen) tohoto neblahého dědictví je tu ale stále v podobě rozdělení křesťanů, který byl způsoben bojem o papežský trůn a později reformací. Ve všech případech je však primární podřízenost Boží vůli, i když každé náboženství to chápe trochu jinak.

Není náhodou, že nejdůležitější psychopati a kriminálníci nejsou v bahně malých ryb, ale právě v těch horních patrech společnosti, kam se díky svým ostrým loktům, kontaktům, známostem, úplatkům a bezohledností, vypracovali. Dříve nosili vážené náboženské a panovnické hábity, dnes saka a kravaty. Jsou to ti, kteří dříve rádi vyhledávali první místa v synagogách a nechali se od každého uctivě zdravit a dnes jsou to často ti, kteří milují objektivy kamer, působí seriozním a uhlazeným dojmem. Doba se nemění – mění se jen ty kulisy. Jak rozeznáme ovce od vlků v rouše beránčím? To opravdu není snadné, protože na první pohled vypadají oba úplně stejně.

Zlo není věc náboženství, ale toho, co v člověku. Pokud někdo chce někým manipulovat, jsou pro něho dobré všechny prostředky a náboženství může být pouze jedním z nich. Není problém ho proměnit v ideologii – za to ovšem Bůh nemůže. Ostatně v naší kultuře není nástrojem manipulace už dávno náboženství, ale spíše média. Náboženství jako takové u nás zajímá málokoho, což ale nemusí znamenat, že většina lidí je nevěřících. Myslím, že je tomu přesně naopak. Většina je tu věřících, jen jsou obětí předsudků nebo se nemají čeho chytit. A mají strach uzavírat se do nějaké kategorie.

Na jedné straně tu máme menší skupinu lidí, kteří zcela propadli zlu a jsou zcela v jeho moci – uvěřili, že absolutní bezohlednost je ta správná volba, jak si zajistit vlastní štěstí. Jejich osud je velmi nejistý a šance na jejich záchranu pro věčnost mizivé. Na opačné straně tu máme charakterově a morálně výjimečně silné lidi. Mezi nimi je však obrovská skupina lidí průměrných – hledajících, tápajících, nerozhodnutých, věřících i nevěřících, ba i lhostejných… Návrat do ráje a věčný život na nové Zemi a v novém věku se však netýká jen těch výjimečných lidí, kteří se Bohu líbí nejvíce. On počítá i s tou obrovskou skupinou lidí uprostřed, kteří stále mají příležitost. Ostatně jsou to právě a především oni, kvůli kterým přišel i Ježíš. Bůh nehledá dokonalost, ale srdce těchto lidí, i když je tu i Antikrist, který má zájem je ovládnout, vymýt jim mozek a přetáhnout na svoji stranu, aby věřili, že lepší volbou, jak dosáhnout štěstí, je bezohlednost a síla. Je to neustálý boj, který na této planetě probíhá. Ať už otevřeně nebo skrytě a sofistikovaně, takže ho ani nevnímáme – a možná si ho vůbec neuvědomujeme… A třeba ani nepřipouštíme…

Náboženství, to není jen instituce – to jsou především ti, kteří ho tvoří. Stejně jako stát. To není jen nějaká elita – stát jsme my všichni… To je to, o co tu jde. Tento svět jsme MY. My ho vytváříme. My jsme i demokracie. My rozhodujeme o tom, zda poklekneme nebo ne a před kým. A stejně tak se můžeme stát i totalitou, pokud ji budeme chtít nebo jí dopustíme. Hinduistickou víru, ve které je vše předem dané bohy, které je třeba si usmiřovat a vše je osud, příliš nesdílím, i když uznávám, že i ona má něco do sebe. Náboženství budou existovat tak dlouho, dokud lidstvo bude hledat ztracenou cestu zpět do ráje. Až bude v ráji, nebude mezi náboženstvími žádný rozdíl, protože život a oslava Boha bude jedno a totéž.

Posmrtný život

Tématem, kterému se věnuji na samém počátku v menu Paralelní světy je tzv. posmrtný život a život v paralelních světech. Tady jsem se pokusil nashromáždit všechny informace a svědectví, které se týkají života člověka po smrti, paralelních světů a realit, které jsou mimo možnosti vědeckého výzkumu i mimo schopnosti našeho vnímání  Jde o výběr mých poznámek vesměs z 90. let, stejně jako v menu Parapsychologie a Metafyzika, které jsem si dělal sám pro sebe (nakonec internet jsem ještě ani neznal). Tato sbírka je tvořena převážně z poselství andělů, lidí, kteří prožili klinickou smrt a především lidí, kteří byli dočasně vzati anděly na exkurzi do vyšších světů a paralelních realit, jak ve světech posmrtného života, tak jiných inkarnačních světů. V této sekci se věnuji životu v paralelních světech antihmoty. Původní texty jsou záměrně sestaveny z části do formy rozhovoru. Ten je z části reálný, z části jsou otázky vymyšlené.

Jsem přesvědčen o tom, že náš svět není zdaleka jediným, ve kterém existuje inteligentní život a že život zdaleka neexistuje jen po smrti těla, ale i v mnoha dalších podobách a světech, které existují paralelně vedle toho našeho. To je téma, které mě stále zajímá, i když je jasné, že více můžeme mít šanci se dovědět až po návratu na druhý břeh. Ani vědomosti o těchto věcech samozřejmě nejsou nijak důležité. Je třeba to brát spíše jen jako zajímavost. Rozhodující je to, co je tady a teď, protože to tvoří i naší budoucnost, i když i budoucnost za hranicemi tohoto života. Tato poselství a svědectví samozřejmě nelze nijak vědecky ověřit, podobně jako téma mimozemského života, které je však oproti tomu mnohem více známé a popularizované. 

1 komentář: „“

  1. Dobrý den, nejsem ještě tak počítačově zdatná abych měla svoji webovou stránku.
    Vaše informace ohledně dalšího života jsou pro mě úplnou oázou na mojí duši.Celé jsem to dychtivě přečetla a v 99,99 procentech jsem zajedno s Vaším pojednání. Vím že se budu muset ještě k některým informacím vracet zejména těch historických a vědecko odborných.Jste úžasný člověk protože je to napsané přesně pro móje chápání. Děkuji Vám neboť mi to pomáhá v cestě do 5.dimenze. S přáním dalších informačních a poučných počinů ale i hodně lásky a trpělivosti přeje Iva Matoušová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *