Slovo úvodem

Satellite view of the earth partly in shadow

Vítejte na mé hlavní stránce Avalon24. na které najdete bonusy k mým webům Nový věk a Onen svět.

Postmoderní věk

Mnoho lidí si dnes stěžuje na velký mravní úpadek, ale málokdo z nich si uvědomuje, že je to něco, co bylo dávno předpovězeno a co se stát musí, proto, aby svět mohl být očištěn. Proč? Protože teprve, když všechny nečistoty vyplyvou na povrch, bude je možné sebrat a odklidit. Je hloupost nadávat na věci, které se nám nelíbí. Je lepší se to pokusit změnit. Věřím, že tak to má být. I negativní věc má ve skutečnosti pozitivní význam. Nic není černé nebo bílé. I když neznáme smysl toho všeho.

Žijeme ve zvláštních časech, kdy se vše globalizuje, protiklady se přitahují a spojují, až to vypadá, že celý svět bude jednou jedna velká globální vesnice. Ekonomicky, nábožensky i politicky… Žijeme v podivné době, ve které se kapitalismus mísí se socialismem a hodnotami EU, politická pravice s levicí, náboženství s ideologií, konzervativní hodnoty s liberálními, teroristé s „bojovníky proti terorismu“ a demokracie s totalitou. V době kdy morálku a tradice nahrazuje jakási nová – postmoderní univerzální ideologie, postavená na toleranci, lhostejnosti, rovnosti a obchodu.

V bláznivé době, kdy se zdá být vše jakoby jen divadlem pro veřejnost. V době globalizace, ve které se stírají všechny rozdíly a vše se spojuje dohromady. Do komunistických zemí nám vtrhlo kapitalistické hospodaření a do kapitalistických zemí socialistické způsoby vlády. Není daleko doba, kdy soudruzi z Číny možná předběhnou USA i EU a kdy se na nás budou chodit dívat jako na poslední skanzen demokracie, kde vše probíhá demokraticky, ale strašně pomalu. Vše se jakoby míchá a co z toho vyleze, zatím nevíme.

A došlo by vlastně u nás v roce 1989 k revoluci, kdyby tenkrát náš ekonomický růst byl rychlejší a měli bychom se stejně dobře jako na západě? A navíc kdybychom mohli tak svobodně cestovat jako dnes Číňané a Rusové? Byla naše revoluce více výrazem touhy po svobodě nebo spíše touhy mít se ekonomicky lépe? Je docela možné, že kdybychom se tehdy měli lépe, než na západě, klidně bychom se spokojili i s autoritářským režimem, kde není nutné nic demokraticky a zdlouhavě řešit a osvícený vůdce nám rovnou ukáže, jak a co máme dělat.

Žijeme v době relativní. A tam, kde platí relativismus, v podstatě nic neplatí. Jen konzum, mamon a spotřeba. Honba za pozlátky, věcmi a za nejúžasnějšími zážitky, které chceme sdílet s co největším počtem lidí, třeba na druhém konci světa. Nakonec i Bůh je privatizován, stává se předmětem ideologie a i s duchovních věcí jsou někdy obchodní artikly. Politický boj se redukuje na boj mezi nálepkami, které označují pytle názorů, které druhá strana nechce vyslechnout, natož s těmi lidmi vést dialog.

Jakoby se celý svět spojoval v úžasnou globální jednotu, ve které si však každý žije svůj vlastní život, který sice sdílí s půlkou světa, ale ve skutečnosti ho nikdo neposlouchá. Ve světě, kde se pravda a morálka dostala někam za horizont postmoderní doby, mezi věci, které jsou relativní – a tudíž nejsou podstatné a nikoho nezajímají. Anebo skutečně nejsou podstatné a vystačíme si s ideologií a technickým vývojem? Pak už je ale v podstatě jedno, jaká je to ideologie, protože je to vždy jen ideologie.

Konec světa a Nový věk

Je to pohodlná cesta, která ale nevede nikam jinam, než k tomu, co nám říká o konci světa Bible. Tedy to, že se každý bude muset nakonec klanět jedné šelmě, která ho označím svým kódem, bez kterého nebude moci nic prodávat ani nakupovat, žádné služby, ani věci. Vlastně nebude mít žádná práva. Tak jednoduché to je a jasné, Jediné otázky, které zůstávají jsou kdy to bude, jak proběhne konec světa jak nastane nový věk? Sehrají v tom nějakou úlohu mimozemšťané a odhalení jejich přítomnosti? Uskuteční se takový návrat „bohů“, jak předpověděli už staří Mayové? Co myslel Nostradamus válkou mezi východem a západem na konci tohoto starého světa? Spojí se Rusko s Čínou a zavedou svůj totalitní režim? Nebo se k nim dokonce přidají i Spojené státy a Evropa a půjde o globální spiknutí? A jakou roli v tom hrají Ilumináti nebo svobodní zednáři? Dojde k tomu postupně nebo náhle pod vlivem nečekané globální krize?

V režimu, ve kterém funguje vláda pevné ruky je vše dopředu dané a každý ví, co může očekávat, kdo je podporován a kdo je v nemilosti. V demokracii to jasné není, tam vládnou všichni, kteří se právě dostanou k moci a tak trochu zároveň nikdo. Demokracie má být zárukou toho, že nikdo nemůže uchopit moc sám pro sebe a všichni mají právo se na vládě podílet. Dnešní boj mezi demokracií a autoritativním stylem vlády (nebo chcete-li mezi liberální a řízenou demokracií či mezi východem a západem) vidím do jisté míry také jako boj o hodnoty. Boj mezi zbytkem tradičních hodnot s novými, neo-liberálními hodnotami, které mění význam základů naší společnosti, jakými jsou manželství a rodina.

Tyto pojmy mají být v v době Nového světového řádu zcela redefinovány a nahrazeny falešným výkladem. Jak jinak – ve jménu demokracie. Boj za demokracii je přesně to, co ti, kteří bojují proti tradičním hodnotám používají jako argument. Můžeme se sice demokraticky rozhodnout naše hodnoty vyměnit za jiné a můžeme se i demokraticky rozhodnout demokracii zcela zrušit – ale tak sami sebe vháníme do propasti… Demokracie je tak jen do jisté míry vlastně hra a může tu být někdo třetí, kdo může systém demokracie využívat jako loutkové divadlo a být vůdcem na pozadí. Takže věříme, že si vládneme sami, ale ve skutečnosti je to do jisté míry sebeklam. Až demokracie zanikne, jak říká Bible, co bude příčinou, kdy a jak k tomu dojde?

Zatímco o konspirační teorií o mimozemšťanech můžeme spekulovat, o existenci skutečné demokracie bych pochyboval. Demokracie totiž předpokládá morálku všech, to znamená, že skutečná demokracie je spíše utopie – podobně jako komunistický ideál. Často ti, kteří se na ní nevíce odvolávají, jsou nejméně ochotni ji akceptovat. V zájmu každého je vždy si jí ohýbat ke svému obrazu. Ostatně, kdyby existovala morálka všech, neexistoval by možná ani žádný politický boj. Nebylo by ho třeba. Společnou řeč by bylo vždy snadné najít. Navíc by ani nikdo neměl potřebu demokracii nutit někomu jinému v nějaké jiné společnosti nebo světě.

Takové zásahy jsou naprosto nepřípustné – zasahovat do svobodného vývoje jiných společností je vyloučeno – bylo by to bráno jako hrubé porušení Božích zákonů. Proto mimozemšťané nemohou – bez svolení našich představitelů – navázat s lidstvem oficiální kontakt. Odvolávají se totiž právě na tento zákon nezasahování. Proto nepřicházejí, aby lidstvo osvobodili a aby na Zemi zavedli spravedlivý režim, tak jako to děláme my v jiných zemích v případech, kdy to není opodstatněné. Mohou zasáhnout jen, pokud k tomu dostanou povolení od nás nebo by naše konání ohrozilo je či okolní vesmír a jinou civilizaci a společnost. Vyčkávají proto, až nastane jedna z těchto verzí.

Jak vznikl svět a my a proč? Co je vlastně ten duchovní vývoj? To jsou věci, na kterých jsem uvažoval už kdysi dávno a vlastně nikdy mě nepřestaly zajímat. Tam, kde chybí fakta a důkazy ale často mohou být jen dedukce, Bible, proroctví, věštby, hypotézy a konspirační teorie. Přesto ne vždy přitažené za vlasy, ale dávající dohromady zajímavé teorie, které nelze jen tak zavrhnout jako nesmysly, na kterých určitě nic není.

Na stránce Nový věk, kterou najdete na adrese novy-vek.avalon24.cz jsem se pokusil nashromáždit a dát do souvislostí všechny dostupné informace o mimozemšťanech a jejich poselstvích pro budoucí Nový věk, která byla postupně od konce 40. let předávána lidstvu prostřednictvím kontaktních osob s tím, co známe z Bible, ze Starého i Nového zákona. Je toho opravdu hodně, proto jsem se snažil vytáhnout to podstatné a spojit vše do formy dialogu, který samozřejmě není vždy autentický (pokud tedy ovšem je vůbec někdy autentický). Leckomu se tyhle věci mohou zdát jako nesmysly, pokud se však na to podíváte mnohem podrobněji a déle, najdete souvislosti a zjistíte, že na tom možná něco je.

Závěrečná část tohoto webu se týká informací ohledně konce tohoto světa, transformace a začátku nového věku lidstva. shrnutí a zamyšlení nad probíhající duchovní transformací, globalizací, projektem někdy zvaným Nový světový řád a jeho osudem, včetně poselství mimozemských lidí, která se týkají událostí konce věku a transformace. Ovšem i tyto události popisuje i Bible a další proroctví.

Na téma konce věku (nebo chcete-li konce světa), špinavé politiky, nechutného boje o moc či krize demokracie a našich hodnot bylo napsáno a řečeno už mnoho, ovšem varovná slova stejně ti, kteří by je měli slyšet neslyší – jak se dá předpokládat, zesměšňují je, neberou vážně a pokládají za smyšlené konspirace. Žijeme v době plné změn, svět se sice řítí do temnot a jednou přestane existovat v současné podobě, to ale neznamená důvod k pesimismu. Není to nic překvapivého a tak to bylo již dávno předpovězeno. Jednou bude tento svět minulost a my budeme mít možnost ohlédnout se zpět a poučit se z toho, co všechno jsme udělali špatně a mohli udělat jinak.

Kdy nastane konec světa? To samozřejmě nikdo neví a nakonec, jak nám říká i Bible – o onom dni a hodině neví ani andělé v nebi, jen Bůh sám. Jen o ví, kdy události naberou spád a dostanou svět do bodu, ze kterého není návratu – jen o ví, kdy v tomto okamžiku zasáhne. Určitě to bude akce, jakou nikdy svět neviděl. Dále nám Bible říká, že nikdo sice neví přesně, kdy k tomu dojde, ale můžeme to odhadnout podle znamení doby (asi, jako když vidíme, že se blíží mraky, je šance, že bude pršet…)

Svět má být rozdělen mezi několik světových hráčů (pět šelem), kteří budou ovládat a kontrolovat lid, soupeřit mezi sebou a nakonec donutí každého člověka, aby poklekl před největší šelmou, jejíž číslo bude muset mít každý na ruce nebo na čele a bez toho nebude nikdo moci nic kupovat ani prodávat. Znamená to tedy úplnou globální totalitu, ve které bude každý pod kontrolou a nebude moci udělat nic bez kontroly, příkazu a rozhodnutí elity. Samo posuďte, jestli se k tomu blížíme… Na druhou stranu nám však Bible říká, že v onom samotném kritickém bodě se bude zdát, že nic nehrozí a že k tomu dojde z ničeho nic, aniž by zrovna v ten den někdo něco takového očekával. To znamená, že budou všichni postaveni zřejmě před již hotovou věc.

Tolik Bible. A protože nevíme s určitostí nic dalšího, můžeme jen spekulovat a konspirovat. A jen spekulace a konspirace na toto téma samozřejmě najdete i zde. V každém případě, to, co má přijít sice nemusíme přesně znát (nakonec se těchto věcí vůbec nemusíme ani dožít) a není to důležité, co však důležité je – být připraven a bdělý. Může to být samozřejmě kdykoliv – ostatně stejně jako náš odchod na druhý břeh. V tomto světě nejsme ve skutečnosti doma, nejsme tu na práci, ani na dovolené. Jsme tu na zkušené, na praxi, na misi, ať už věříte, že jste si to vybrali sami nebo že vás někdo poslal. Udělal jsem vše, co bylo třeba, nezapomněl jsem na nic, zachoval jsem se správně?

To jsou otázky, které by nás měly vždy doprovázet a nutit nás k pravidelnému účtování tak, aby nás nepřekvapil konečný účet, který budeme muset zaplatit tak jako tak, i když na to nebudeme mít – vyjde to ovšem draho a cena může být i nejvyšší. Asi jako když nakupujeme v supermarketu – také neházíme do koše co nás napadne, bez ohledu na naši peněženku a naše potřeby. Přesto se často v životě právě tak a bez rozmyslu. Nezajímá nás, co bude po nás, ani co bude po našem životě tady. Přitom je to naprosto rozhodující proto, aby byli spokojení ti, kteří zdění náš svět, stejně jako my sami, až odsud odejdeme. Jaký svět připravíme naši potomkům a jaký sami sobě po svém odchodu? Peklo nebo ráj?

Většinou asi nic tak extrémního, ale spíše očistec a trable – přitom zbytečně a mnohdy by stačilo jen začít trochu přemýšlet a přijmout odpovědnost. Nevidíme a možná někdy ani nechceme vidět, že vše tvoříme my. My jsme svět, my jsme vláda, my jsme společnost, my jsme náboženství. Není tu ve skutečnosti žádné my a oni. To rozdělení, ta polarita, schizofrenie, ty překážky bývají jen v naší mysli, která nám tak umožňuje jen deformované a někdy jen velmi zjednodušené, černobílé vnímání reality…. Je to duchovní spánek, otupělost, letargie, kapitulace, slepota… Schizofrenie, která vytváří rodinný i světový chaos a žádné úsilí, žádná ideologie ani technika jej nemůže urovnat, nanejvýš jen na čas násilně podržet, aby pak hrnec explodoval v novou revoluci, jejíž ideály skončí tak rychle, jak rychle se zase rozbují rozklad, hniloba a stoupne tlak.

Je to neustálý vývoj společnosti, který je však do jisté míry zacyklený sám do sebe a kritický bod nastává v okamžiku, kdy ten technický je rychlejší, než duchovní… Tento stav je pak předzvěstí budoucího kolapsu, bodu, ze kterého neexistuje cesta zpět. Jediná možnost je nikoliv upgrade a další revoluce, ale restart a kompletní přeinstalace systému. A právě k tomu dojde na konci věku. Nová Země, Nový Věk lidstva, to již bude život na úplně jiné úrovni a v jiné dimenzi, zatímco život na tomto našem světě zanikne – podobně jako se to prý před miliony let stalo na Marsu či Venuši, jejichž civilizace už dávno postoupily výše a dnes jsou to jen mrtvé planety (maximálně s podpovrchovými základnami nepřátelských bytostí), takže jediné co bychom tu mohli najít, jsou vyschlá koryta dávných řek a moří a pod stovky metrů hluboké vrstvě prachu, fosílie a zbytky staveb. Pokud se tam někdo někdy dostane s takovou techniku, která pronikne tak hluboko pod povrch, na tom správném místě…

Jiná otázka je, jestli by byl o to vůbec zájem, pokud již stejně existují nějaké informace o mimozemském životě, které mají zatím zůstat utajeny. Vidíme, že ani téměř 50 let po tom, co člověk vstoupil na Měsíc se tam už znovu (raději?) nevrátil, což je jen těžko uvěřitelné. Možná proto existuje dobrý důvod a rozhodně ne ten, který nám nabídnou oficiální prohlášení…

Posmrtný život

Dalším tématem, kterému se věnuji na stránce Onen svět, kterou najdete na adrese onen-svet.avalon24.eu je  posmrtný život a život v paralelních světech. Tady jsem se pokusil nashromáždit všechny informace a svědectví, které se týkají života člověka po smrti, paralelních světů a realit, které jsou mimo možnosti vědeckého výzkumu i mimo schopnosti našeho vnímání  Jde o výběr mých poznámek vesměs z 90. let, stejně jako v menu Parapsychologie a Metafyzika, které jsem si dělal sám pro sebe (nakonec internet jsem ještě ani neznal). Tato sbírka je tvořena převážně z poselství andělů, lidí, kteří prožili klinickou smrt a především lidí, kteří byli dočasně vzati anděly na exkurzi do vyšších světů a paralelních realit, jak ve světech posmrtného života, tak jiných inkarnačních světů. V této sekci se věnuji životu v paralelních světech antihmoty. Původní texty jsou záměrně sestaveny z části do formy rozhovoru. Ten je z části reálný (je-li reálný), z části jsou otázky vymyšlené – tedy stejně jako v případě poselství mimozemšťanů.

Jsem přesvědčen o tom, že náš svět není zdaleka jediným, ve kterém existuje inteligentní život a že život zdaleka neexistuje jen po smrti těla, ale i v mnoha dalších podobách a světech, které existují paralelně vedle toho našeho. To je téma, které mě stále zajímá, i když je jasné, že více můžeme mít šanci se dovědět až po návratu na druhý břeh. Ani vědomosti o těchto věcech samozřejmě nejsou nijak důležité. Je třeba to brát spíše jen jako zajímavost. Rozhodující je to, co je tady a teď, protože to tvoří i naší budoucnost, i když i budoucnost za hranicemi tohoto života. Na této hlavní stránce Avalon24 najdete v menu Parapsychologie – bonusy další doplňující stránky k tomuto tématu.

Pravdivost poselství a svědectví samozřejmě nelze v mnoha případech nijak vědecky ověřit, stejně jako lze zpochybnit poselství samotná, podobně jako u tématu téma mimozemského života, které je však oproti tomu mnohem více známé a popularizované. Vše tedy pochopitelně zůstává – alespoň oficiálně – na bázi víry, teorií, spekulací a hypotéz, protože žádný anděl, ani mimozemšťan se zatím nepředstavil oficiálně celému světu nebo nebyl představen, ani nevystoupil v televizi či rozhlase (nepočítáme-li incident z roku 1977). Informace od Ježíše Krista, proroků, věštců či jasnovidců nemohou být pokládána za věděcky přijatelné a za fakta. Ani Kristovo zmrtvýchvstání nebylo zachycenou kamerou, ale i kdyby bylo, jistě by nebylo problém záznam také zpochybnit a říci, že to byl filmový trik.

Cokoli lze zpochybnit, možná i v případě, že něco vidíme na vlastní oči. Nebyla to náhodou jen naše halucinace? Hologram? Nebo jiný trik profesionálního kouzelníka? S lidskou myslí se dají dělat věci – je až neuvěřitelné jak snadno je manipulovatelná. Ostatně manipulace a triky jsou všude kolem nás. Od nevinných, až po velmi sofistikované, takže nás vlastně vůbec ani nenapadne, že by mohlo jít o nějaký klam.

Na druhou stranu ale víme, že i vědecké teorie jsou také často jen hypotézy, založené na předpokladech (např. Darwinova). Když ale uvážíme, že náš vesmír – tedy oblast časoprostoru může být jen nepatrnou součástí mnohem vyššího celku mimo čas a prostor, je jasné, že celá věda je nám v podstatě k ničemu, protože ta se vztahuje jen na to, co lze měřit, respektive na svět, kde lze něco od něčeho odvozovat. Mimo tuto oblast si však nevystačíme nejen s vědou, ale ani rozumem a logikou. „Onen svět“ – je zřejmě jakýsi nekonečný hologram všech možných možností a všech rozměrů, tvořící nekonečnou řadu na sobě nezávislých paralelních světů. Náš vesmír je jedním z takových světů – bublinou stvořenou z hmoty, která vytváří dva základní rozměry – čas a prostor a třetí, pohyb.

Ta bublina má průměr několika desítek miliard světelných let a neustále se zvětšuje. Je tedy tak velká, že čím dále do vesmíru se díváme, tím méně vidíme jeho současní stav, ale pouze to, jak vypadal kdysi dávno, takže hvězdy, které nám svítí nad hlavami, tam ve skutečnosti už možná dávno nejsou, nicméně jejich světlo k nám stále ještě putuje. I kdyby byly nejbližší civilizace od nás vzdáleny pouhých pár set světelných let (a to by bylo opravdu za rohem), trvalo by nám stovky let se k nim dostat. A to ještě v případě, že bychom letěli nejvyšší možnou teoreticky dosažitelnou rychlostí – tedy rychlostí světla. Kdybychom jí překročili, zmizeli bychom z časoprostoru – zatímco však mimozemšťané umí cestovat takovou rychlostí a pohybovat se nejen prostorem, ale i časem tam a zpět, pro nás je něco takového zatím neuskutečnitelné. Dostat se na „onen svět“ mimo časoprostor je však jediná možnost, jak překonat tak obrovské vzdálenosti.

Přesto však dnešní věda přece jen pokročila a míří i za hranice času a prostoru – i když zatím jen v teoriích, ale kupodivu ne tak nepodobných těm, které známe už dávno z okultních zdrojů (teorie temné hmoty, paralelních světů, teorie všeho…),. Tím se tak trochu věda a víra nejenže nerozchází, ale spíše spojují. Ostatně ale i  představy Julese Verna byly v jeho době jen pouhými teoriemi… Cestování časem i prostorem z jednoho konce na druhý je možné, pokud překonáme rychlost světla, jak objevil už kdysi dávno Albert Einstein. Dokud se to nenaučíme, bude jedinou možností, jak se dostat mimo čas a prostor smrt těla. Je to právě naše tělo, které nás v bublině časoprostoru drží. Ostatně – proto bylo fyzické tělo také vytvořeno, aby bylo kompatibilní s tímto světem, ve kterém se nyní nacházíme (i když ve skutečnosti se nacházíme v obou světech paralelně). Svým vědomím v časoprostoru a podvědomím mimo něj.

Na onom světě je vše na jednu stranu virtuální, ale na druhou stranu skutečné. Není to tedy jen nějaké počítačová hra, uprostřed které jste, nějaký prázdný hologram. Skutečně vše cítíte a vnímáte – stejně realisticky jako zde. Ba dokonce ještě mnohem intenzivněji, jakákoliv myšlenka a emoce je tu výrazně zesílená, dobrá i zlá, protože váš nechrání fyzické tělo. Není tu nic, co by šířilo zvukové vlny, každá myšlenka je zároveň hlasem, zvukem i zjevem… Myšlenky a pocity jsou tu věci. Čas tu neexistuje, jen věčnost a prostor také ne, proto je nekonečný. Vše je zde snadno tvárné nabývající jakékoliv „vnější“ podoby a přesto to vypadá, jako by to bylo hmotné, jak je to hmatatelné, neboť vše má stejnou hustotu jako váš duch. V našem hmotném světě neviditelný, ale zde stejně hmotný jako hmotný objekt v hmotném světě… Onen svět není jen svět duchovní – to jsou až vyšší sféry paralelních světů. Jsou to také jemnohmotné (astrální) a hmotné světy, avšak tvořené z původní hmoty, která nevytváří časoprostor. Podle jedné teorie je to právě ona nám skrytá antihmota či temná hmota…

Komentář na “Slovo úvodem”

  1. Dobrý den, nejsem ještě tak počítačově zdatná abych měla svoji webovou stránku.
    Vaše informace ohledně dalšího života jsou pro mě úplnou oázou na mojí duši.Celé jsem to dychtivě přečetla a v 99,99 procentech jsem zajedno s Vaším pojednání. Vím že se budu muset ještě k některým informacím vracet zejména těch historických a vědecko odborných.Jste úžasný člověk protože je to napsané přesně pro móje chápání. Děkuji Vám neboť mi to pomáhá v cestě do 5.dimenze. S přáním dalších informačních a poučných počinů ale i hodně lásky a trpělivosti přeje Iva Matoušová

Komentáře byly uzavřeny.