logo

NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD – NOVÝ VĚK – ILUMINÁTI A MIMOZEMŠŤANÉ – PARALELNÍ SVĚTY – POSMRTNÝ ŽIVOT – PARAPSYCHOLOGIE A METAFYZIKA – OKULTISMUS – NÁBOŽENSTVÍ A FILOSOFIE – ESOTERIKA – MYSTIKA

Satellite view of the earth partly in shadow

Vítejte na stránkách Avalonu. Pokud vás zajímá spiritualita, posmrtný život, esoterika a vše co se týká přechodu Země do Nového věku lidstva, transformace vědomí a změny matrixu – jste na tom správném místě.

Postmoderní svět a Nový věk

Žijeme v období postmoderní a postfaktická společnosti. To znamená, že idea celospolečenského pokroku a vývoje mizí, historie pozbývá platnost a je něčím co bylo a co už nesouvisí se současností, vše se relativizuje, včetně tradic a vnímání toho, co je rodina a manželství, instituce ztrácí svůj význam, pravda jako nějaký fakt ztrácí význam = pravda je relativní a každý může mít svojí pravdu, život člověka se přestává odehrávat „odněkud někam“, bez poučení se z minulosti a bez vědomého vytváření nějaké budoucnosti.

Z lidí se stávají jakoby jen spotřebitelé věcí, zážitků a zkušeností, bez vize a směru. Vše se přepočítává na hodnotu peněz a i to co s obchodem a konzumem vůbec nesouvisí (nebo dokonce bojuje proti němu) je trhem uchopeno a přepočítáno na spotřební hodnotu, takže i to se stává jen konzumním zbožím – včetně nápadů, myšlenek a ideálů (nezřídka i duchovních). Postmoderní společnost je tvořena konzumenty a spotřebiteli a jejím hlavním cílem a vyrobit, spotřebovat a zažít co nejvíce, neboť to je jediným znakem pokroku. Období postmoderní společnosti je předposlední (nebo chcete-li poslední) závěrečné období v dějinách našeho rodu, v dějinách lidstva a tohoto světa. Ani ono nebude trvat stále a je dokonce možné, že poměrně krátce (vzhledem k tomu, že čas se stále zrychluje a vývojová stádia se zkracují).

Postmoderní doba je jakýmsi zvláštním, ale veledůležitým předělem mezi starým věkem lidstva a novým, ve kterém bude náš svět existovat už nejen na zcela jiných základech a nebude se vůbec a v ničem podobat světu, ve kterém jsme žili až doposud. Bude oním pověstným návratem do ráje. Konzumní společnost zcela zmizí, stejně jako hranice mezi životem a smrtí, mezi námi pozemšťany a mimozemšťany…

Zatímco moderní doba byla vrcholem, kterého nedávno dosáhl náš svět, postmoderní svět bude dobou velkého chaosu, změn, nástrah a klamů. Je to doba velkého třídění, doba, ve které bude s konečnou platností rozhodnuto o tom, kdo bude kvalifikován pro život v nové době a kdo naopak svojí věčný život ukončí se zánikem starého světa, protože se nebude schopen přizpůsobit životu v nových podmínkách, ve světě, které zlo a cokoli negativního nebude schopné přežít a udržet se.

Antikrist a vládci starého světa se vynasnaží, aby postmoderní svět prezentovali jako svět nejvyššího pokroku a návratu do ráje. Možná proto budou schopni dokonce i vytvořit novou globální totalitní společnost. Armagedon – závěrečný boj mezi silami světla a temnot, mezi skutečným a falešným spasitelem je sice již dávno rozhodnutý, přesto k němu musí dojít. Tak se naplní proroctví.

Na stránce Nový věk shromažďuji a dávám do souvislostí všechny dostupné informace o mimozemšťanech a jejich poselstvích, která byla postupně od konce 40. let předávána lidstvu prostřednictvím kontaktních osob s tím, co známe z Bible, ze Starého i Nového zákona. Druhá část webu se týká informací ohledně konce světa, transformace a začátku nového věku lidstva. Nakonec přidávám shrnutí a zamyšlení nad probíhající duchovní transformací, globalizací, projektem někdy zvaným Nový světový řád a jeho osudem, včetně poselství mimozemských lidí, která se týkají událostí konce věku a transformace.

Posmrtný život a paralelní světy

Dalším tématem, kterému se věnuji je tzv. posmrtný život a život v paralelních světech, neboť jsem přesvědčen o tom, že náš svět není zdaleka jediným, ve kterém existuje inteligentní život a že život zdaleka neexistuje jen po smrti těla, ale i v mnoha dalších podobách a světech, které existují paralelně vedle toho našeho.

Na další stránce zvané Paralelní světy, shromažďuji všechny informace a svědectví, které se týkají života člověka po smrti, paralelních světů a realit, které jsou mimo možnosti vědeckého výzkumu i mimo schopnosti našeho vnímání. Jde o výběr mých poznámek vesměs z 90. let, které jsem si dělal sám pro sebe (nakonec internet jsem ještě ani neznal). Tato sbírka je tvořena převážně z poselství andělů, lidí, kteří prožili klinickou smrt a především lidí, kteří byli dočasně vzati anděly na exkurzi do vyšších světů a paralelních realit, jak ve světech posmrtného života, tak jiných inkarnačních světů. V této sekci se věnuji životu v paralelních světech antihmoty. Původní texty jsou záměrně sestaveny z části do formy rozhovoru. Ten je z části reálný, z části jsou otázky vymyšlené. Vstup na některé stránky zde je chráněný heslem. 

1 komentář: „“

  1. Dobrý den, nejsem ještě tak počítačově zdatná abych měla svoji webovou stránku.
    Vaše informace ohledně dalšího života jsou pro mě úplnou oázou na mojí duši.Celé jsem to dychtivě přečetla a v 99,99 procentech jsem zajedno s Vaším pojednání. Vím že se budu muset ještě k některým informacím vracet zejména těch historických a vědecko odborných.Jste úžasný člověk protože je to napsané přesně pro móje chápání. Děkuji Vám neboť mi to pomáhá v cestě do 5.dimenze. S přáním dalších informačních a poučných počinů ale i hodně lásky a trpělivosti přeje Iva Matoušová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *