Demokratická normalizace

Původně jsem toto období nazval jako tzv. zelený socialismus, jehož průkopnicí byla už před lety Greta Thunbergová, a které plynule navazuje na liberální socialismus. Liberalismus dosáhl svého vrcholu a témata jako sociální inženýrství, ideály rovnosti, sociálně spravedlivého řádu, politické korektnosti, genderové ideologie a multikulturalismu sice nadále zůstávají velmi důležitá, ale začínají ustupovat tzv. zelené ideologii a green dealu. Většinou však jen jako ideologie, protože čelíme ještě závažnějším otázkám souvisejícím s naším bezpečím, které však nikdy nemůže být plně dostatečné, vzhledem k množství zbraní, proti kterým neexistuje žádná obrana. Finance, které měly směřovat do boje proti klimatickým změnám se masivně přesouvají do armád a na zbrojení, takže green deal se prakticky odkládá.

Začíná se ukazovat, že liberalismus poněkud selhává, protože povýšil na nejvyšší hodnotu svobodu a možnost volby, takže začíná popírat a omezovat i sám sebe a neví, kudy kam. Na jednu stranu chce měnit svět a svůj osud, určovat přírodě, co je dobré a diktovat Bohu, na druhou stranu se děsí změn, které přichází, neumí na ně reagovat a bojí se odporu lidí, které nálepkuje ve snaze je potlačovat a proti nim bojovat. Liberálové uvěřili, že demokracie patří jen jim a každý útok na jejich liberální demokracii chápali jako útok na liberalismus a demokracii. Globalizace tak z více důvodů naráží na pomyslnou zeď a její ideály se rozplývají do nového rozdělení světa, ve kterém euroatlantická společnost a zejména EU hraje stále menší roli. Jenže, čím více se zdá liberální demokracie oslabena, tím silněji elity utahují šrouby, posilují kontrolu myšlenek a regulaci svobody slova, která jde někdy až na samou hranici cenzury. Nejčastějšími důvody pro omezování svobody slova je boj proti dezinformacím, dětské pornografii a ruské propagandě. Toto období bychom mohli nazvat jako jakousi demokratickou normalizací, či slovy Karla Kryla – demoklaturou.

Zdá se, že toto období by mohlo být také velkou globální transformací vědomí a velmi důležitým obdobím, ve které dojde ke zcela zásadním změnám v celém našem životě. Doba, ve které se rozhodne, do jaké míry je existence celé naší civilizace udržitelná do budoucna a jaké jsou ty věci, které člověku opravdu škodí. Čeká nás pokojná nebo katastrofická transformace? Nebo něco mezi tím? Nebo se nestane nic a změny budou tak pomalé, že příroda rozhodne za nás? Stane se z liberální demokracie demokracie regulovaná, kdy se cenzura stane legálním nástrojem boje proti nepřátelským informacím a dezinformacím? V Česku definitivně končí éra porevoluční transformace, komunisté mizí v propadlišti dějin a i poslední z mohykánů – Miloš Zeman je na cestě na odpočinek. Začíná transformace globální, mezidobí, kdy se zřejmě zásadně bude měnit uspořádání a fungování světa – jakési transformační mezidobí před tím, že začne Nový světový řád – finální, končená fáze existence naší civilizace a postup na zcela novou duchovní úroveň, kdy se náš život již nebude odehrávat v tomto fyzickém světě, nýbrž ve zcela jiné dimenzi.


Horká válka 1.0


2022

Inflace dosahuje téměř 18% a s ní dramaticky rostou i ceny, které už během tří měsíců na přelomu a začátku roku stouply až o 25% (a nadále rostou), zejména u základních komodit – energií, bydlení, pohonných hmot a potravin. Evropa se ocitá na pokraji hluboké energetické krize. Plány na green deal se odsouvají a znovu se zprovozňují uhelné elektrárny.

Přes úsporná opatření a zmrazení platů „obyčejným lidem“ se u 60 000 úředníků EU jako každý rok zvyšují mzdy o inflaci. Zatímco politici, úředníci a spolupracovníci EU mají jistotu, že ani při rekordní inflaci se jejich standard nikdy nemůže snížit, pro ostatní to rozhodně neplatí. Ti jsou nabádání k úsporám a šetření.

Ruské návrhy na vyhlášení neutrality Ukrajiny v reakci na možné rozšiřování NATO nejsou akceptovány a tak začíná preventivní invaze Ruska na Ukrajinu. Západ se do války zapojuje nepřímo desítkami tisíc dobrovolných vojáků a masivními dodávkami nejmodernějších zbraní na Ukrajinu za desítky miliard dolarů, vojenskou asistencí, masivní finanční podporou a několika balíky drastických sankcí na poli ekonomickém, finančním, vědeckém, politickém, dopravním, kulturním i sportovním. Miliony Ukrajinců prchají ze země.

Mezi Evropou a Ruskem vyrostla železná opona, všechny kontakty prakticky ustaly, včetně přerušení dopravního spojení a zákazu cest politiků. Evropu zachvacuje strach, panika a hysterie. Je omezena svoboda slova i bez rozhodnutí soudu, kdokoliv může být označen za ruského agenta, pokud se jakkoli kriticky vymezuje i vůči západním strukturám nebo šíří konspirační teorie. Jakákoliv podpora ruské invaze, je trestným činem, za který hrozí až 15 let vězení. Trestným činem může být také použití písmena Z. Začínají protiruské čistky, úřady ruší vyprodané koncerty Jaromíra Nohavici, divadla i on line platformy vypouští díla ruských klasiků, přejmenováváno je vše, co je odvozeno od slova „Rusko“ či „Moskva“ – ulice, náměstí, obchody i potraviny. Ruští umělci a zaměstnanci musí podepsat nesouhlas s politikou Ruska, jinak jsou propuštěni.

Papež oznamuje zásadní reformu církve, podle které mohou všechny církevní úřady, včetně nejvyšších, zastávat a vést laici – tedy kdokoliv, kdo se považuje za katolíka, včetně žen. Dříve mohly tyto funkce zastávat pouze kardinálové (nejvyšší duchovní). Papež se tak snaží zbavit církev odpovědnosti, bojovat s byrokracií a sexuálním zneužíváním ze strany duchovních. Kritizuje také NATO a dodávky zbraní Ukrajině, což však vzbuzuje vlnu nevole.

Novou hlavou české katolické církve se stává Jan Graubner.

EU přijímá nová pravidla pro regulaci svobody slova na internetu, která ukládají velkým platformám rozsáhlejší odpovědnost za šířený obsah, „který sice není nezákonný, ale je škodlivý.“ Navrhuje také sledování všech soukromých konverzací chatovacích služeb, včetně dešifrování šifrovaných konverzací s odkazem boje proti dětské pornografii a dezinformacím.

Nejen Evropu zasahuje v létě velká vlna veder, lesy hoří napříč kontinentem. V Českém Švýcarsku zuří největší požár v novodobé historii země. Extrémní vedra, rozsáhlé požáry a tající ledovce se již stávají pravidelnou součástí letní sezóny a v místech, kde bývávalo i v tomto období dříve chladněji. Hovoří se o tom, že Evropa znovu zažívá největší sucho za posledních 500 let.


2023

Prezident Miloš Zeman ukončí své funkční období a úřadu se ujme nově zvolený.