Eko-progresivismus

III. transformace od kapitalismu k novému světovému řádu

Po směřování země k návratu do Evropy a po éře progresivismu, který vyvrcholil globální pandemií Covidu-19 se zdá, že začíná neklidné období stagnace, během které světový i domácí vývoj kulminuje v režimu médiokracie, kdy převládá nejistota, bezprizornost a bezcílnost, mediální choas a manipulace. Začíná proxy-válkou o Ukrajinu, která se zřejmě, podobně jako válka o Vietnam, protáhne na roky, dokud geopolitický souboj velmocí o dominantní postavení ve světě dostatečně nevychladne nebo naopak neeskaluje do katastrofy, pokud se do něho zapojí další státyHlavním národním zájmem USA je uchovat si i v této době s podporou spojenců pozici globální policie a impéria, které ovládá svět, zatímco mocenské těžiště se stále více koncentruje v Asii, proto západ bije na poplach. Izolace Ruska ze strany koalice západních zemí na jednu stranu přináší do větší či menší míry požadovaný efekt, oslabuje Rusko hospodářky i kulturně, na druhou jsou i kontraproduktivní, protože způsobují růst a posilování Číny, která se tak stává hlavním soupeřem koalice. 

Zatímco Ukrajina se snaží emancipovat se ve vztahu k Rusku, Rusko a Čína se snaží emancipovat se ve vztahu k USA, které ovládají globální finanční systém (více o tom zde), který se tak může v blízké či vzdálené budoucnosti rozpadnout. Lokální či světový konflikt a pád amerického dolaru z pozice dominantní světové měny by mohl sloužit i jako katalyzátor a připravit cestu ke vzniku budoucího nového světového řádu, ve kterém bude dělba moci a politika fungovat jinak. Válka či přechod na digitální měnu může být řešením, jak změnit globální finanční systém, aby se od něj nemohly odtrhnout další země a vyřešit i hrozící kolaps světového hospodářstvíToto období by mohlo být posledním stupněm před zánikem současné podoby světa, kdy se celý stávající světový řad následkem přírodních katastrof, absolutní ztráty hodnoty peněz (a možná i v důsledku geopolitických bojů o moc) zhroutí či zkolabuje sám od sebe. 

Přirozený řád kapitalismu, ve kterém se stále prohlubuje propast mezi chudými a bohatými, nemůže totiž pokračovat donekonečna a nelze jej nijak zastavit. Dříve či později bude propast tak hluboká, že současný finanční systém zanikne a bude muset být nahrazen novým, aby společnost mohla dále fungovat. Ten bude již výhradně bezhotovostní a digitální finanční příjmy budou z velké části na příděl. Nový řád však bude po skončení tohoto období jen pro přizpůsobivé a nikdo se mu nebude moci vyhnout, aniž by emigroval mimo země napojené na globální digitální otrokářský systém nebo byl bezdomovcem. Nový společenský systém může být nazýván také jako „poslední šance pro lidstvo“ bude-li mít ambici ho zachránit před chaosem a otřesy způsobenými pohromami, až se jednou současný finanční systém zhroutí. 

Ať už přetahovaná o Ukrajinu dopadne jakkoliv, je pravděpodobné, že na naši zemi zápas šelem velký vliv mít nebude – ať už se Ukrajina zapojí do nové digitální totality spolu s námi nebo ne. Technický vývoj v období půjde totiž dále směrem k digitalizaci společnosti a bude druhým obdobím transformace, tentokrát od demokracie a kapitalismu k systému, který bude založen na technologiích, prostřednictvím kterých bude vše monitorováno, takže bez aplikace a čipu bude fungovat stále méně věcí. Zatím však půjde jen o testování nových technologií, nikdo zatím nebude povinně čipován a hotovost bude v této době ještě stále alespoň paralelně v oběhu – půjde však zřejmě o závěrečné období svobody a demokracie tak, jak ji známe nyní. Už dnes v korporátní demokracii většinu kapitálu vlastní korporace, nikoliv stát a jeho moc je omezena nadnárodními strukturami korporací – kapitalismus požírá demokracii a vládu lidu, která je stále více symbolická.

Česká republika je v období kdy se mění významy slov a vytváří informační chaos ve fázi stagnace, když se z nadějného ekonomického tygra východní Evropy stal bezradně přešlapující lenochod uzavřený ve svém výběhu, která dělá jeden krok dopředu a dva dozadu. Nemá žádný cíl, směr, neví jakoby kudy kam. Navenek působí moderně, ale uvnitř budí dojem rozprodané země s loutkovou vládou, částečně ve vlastnictví zahraničních firem, o které rozhodují korporace a nadnárodní soukromé organizace. Působí jako země do jisté míry se stále přetrvávající provinční mentalitou, jako montovna, levná pracovní síla, země neschopná se dostatečně rychle a kvalitně dopravně (ale např. také kulturně) propojit s okolními zeměmi, které ujíždí vlak, zatímco mezinárodní rychlovlaky ji raději objíždějí, aby nenabíraly velké zpoždění. Zůstává také vůči svým nejbližším sousedům relativně uzavřenou zemí, která s nimi není schopná ani po 30 letech vybudovat nadstandardní vztahy (s výjimkou Slovenska či místní přeshraniční spolupráce). Také potenciál formátu V4 (do kterého by mohlo patřit i Rakousko či Slovinsko a Chorvatsko) zůstává zcela nevyužit v důsledku příliš silné orientace na EU, globální politiku a zájmy vzdálených velmocí. (Zatímco se ČR silně orientuje na vazbu se Slovenskem, požadavek o vstup Rakouska do V4 byl ze strany ČR z nepochopitelných důvodů odmítnut a mnozí čeští politici by nejraději celý formát V4 zrušili).

Směřování EU je i vzhledem k migraci či převládající sociální a zelené ideologii zatím nejasné. Zatímco počet migrantů zde bude koncem tohoto období výrazně vyšší, je možné, že ideologie se začnou rozplývat jako pára nad hrncem a bude mnohem více třeba se zaměřit na praktické problémy, které budou již velmi naléhavé. Evropa zjistí, že na vznešené ideologie, na snění o evropských hodnotách a zeleném ráji už nebude čas a bude skutečně něco dělat, protože celý svět už bude jinde. Také komunikace s Ruskem bude zřejmě v nějaké míře obnovena, protože si to nutnost a okolnosti doby vyžádají. To je však optimistickou verzí budoucnosti a předpokládá, že nedojde k eskalaci konfliktu, kdy by mohly přijít ke slovu i sofistikovanější zbraně hromadného ničení, než jaderné – ty které již dávno byly vyvinuty a patří často do utajovaného arzenálu velmocí (více o tom v knize Války budoucnosti).

Touha vládnoucích elit vytvořit si vlastní odolný a neprůstřelný systém, který by lid mohl co nejméně ovlivňovat neskončila s dobou absolutismu, ale pokračuje i v demokracii. Rozdíl je jen v tom, že méně nápadně a více důmyslně, takže lidé uvěřili, že něco ovlivňují, i když ve skutečnosti jim mnoho prostoru nezbývá. EU dovedla tento systém k dokonalosti. Ačkoliv sdružuje nejvyspělejší demokracie, je její systém nastaven tak, aby se demokracie už dále nemohla rozvíjet, ani prosperovat. Stala se svazkem, který je odsouzen k velmi dlouhé stagnaci, na jejímž úplném konci bude jen její dobrovolný, organizovaný rozklad s návratem od centrálního řízení ke standardním mezinárodním smlouvám či násilný a chaotický rozklad, kterému může předcházet diktatura.  

EU i některé demokratické země již připravují zákony na právní legalizaci cenzury, omezení svobodného projevu a zvýšení finanční podpory těm neziskovým organizacím, kdo tzv. šíří pravdu. Nové zákony mají i bez rozhodnutí soudu umožnit umlčovat a stíhat ty, kdo oficiální pravdu nešíří, kdo šíří konspirační teorie nebo falešné narativy. To je prezentováno jako obrana demokracie, ale zdá se, že se jedná spíše o krok zpět. Nelze totiž dělit část společnosti na demokratickou a část na nedemokratickou, neboť to samo demokracii popírá. Na tuto rétoriku však naskakují i veřejnoprávní média a novináři, kteří se dříve alespoň snažili budit dojem objektivity a jsou až fanaticky zaujatí obranou demokracie proti jejím nepřátelům, podobně jako se to dělo v minulosti. Stále méně lidí si uvědomuje, že demokracie není diktatura většiny a že boj za demokracii neznamená umlčování opozice, ale naopak dialog, a že ten, kdo má opačný názor není nepřítel a ti, kdo chtějí měnit systém jinak, než chtějí jiní, nejsou antisystémové živly, které je nutné potlačovat.

Neoliberalismus jakoby dosáhl svého vrcholu, přestože multikulturalismus přináší západní Evropě velké problémy a mnozí stále věří tomu, že východní Evropa, která je v tomto pozadu, tím škodí sama sobě. Ideály progresivismu a kultury woke v podobě sociálního inženýrství, povinné solidarity, budování sociálně spravedlivého řádu, diverzity, politické korektnosti, genderové ideologie a multikulturalismu sice nadále zůstávají velmi důležité, ale progresivní přestavba společnosti začíná se stále více orientovat také na tzv. green deal, který přispívá k výraznému zvyšování ceny energie. Očekává se, že auta a maso budou spíše jen pro bohaté, zatímco většina ostatních bude muset chodit pěšky a jíst hmyz, který budou jediným cenově dostupným a ekologickým masem.

Snahou je snížit uhlíkovou stopu a tím zastavit změny klimatu, vymírání živočichů a zajistit přežití lidstva. Není však jasné, že zda se emise uhlíku podaří dostatečně a dostatečně rychle snížit, aby to zastavilo změny klimatu, ani to, zda snížení emisí změny skutečně zastaví. Snahy o snížení uhlíkové stopy jsou často i pokrytecké a vedené jinými zájmy. Zatímco některé méně důležité věci velmi vadí (plastová brčka, prdění dobytka) a jsou omezovány, jiné, větší zdroje znečištění tolik nevadí a tolerují se (letecký provoz). Často také ti, kteří nejvíce propagují green deal, mají nejmenší chuť se omezovat nebo to ani vzhledem ke svým nadstandardním příjmům dělat nepotřebují, takže změny se jich nedotknou.

Levicové myšlenky spravedlivé společnosti již značně zapustily své kořeny a normalizovaly se, takže i církev se dostala pod silný tlak a soupeření obou frakcí v jejím rámci – konzervativního a progresivního proudu. Začíná se však ukazovat, že ideály progresivismu a neohumanismu narážejí na své limity, když povýšily na nejvyšší hodnotu individuální svobodu a neomezenou možnost volby, bez odpovědnosti. Liberalismus začíná popírat a omezovat i sám sebe, neví, kudy kam a proto vytváří nesmyslnou ideologii, která má zdokonalit svět. Na jednu stranu se podřizuje jakési diktatuře diverzity a relativismu a bojuje proti tradičním hodnotám, které považuje za přežitek a za omezování, chce měnit svět a svůj osud, určovat přírodě, co je dobré, na druhou stranu se děsí změn, které přichází a neumí na ně reagovat. 

Zdá se, že lidstvo dosáhlo vrcholu svého evolučního vývoje a dostalo se za svůj zenit – zatímco technicky se nadále rychle rozvíjí (vše je smart – chytré), duchovně naopak degeneruje a hloupne. Nejenže je vše smart, ale i deep, takže svět ovládá nejen deep state, ale i deep fake. Umělá inteligence stále více přemýšlí i pracuje za člověka, ale ten za ní může i schovávat a zneužívat jí k manipulaci jiných. Svět je ve stádiu očekávání velkého duchovního probuzení, které v novém věku lidstva přijde, ale nikdo nedokáže říct, zda půjde o klidný a postupný vývoj nebo spíše o katastrofu a násilné vytržení z hlubokého spánku. Prozatím pokračuje rozpad starého světa a tradičních hodnot, proměna západní společnosti směrem k individualismu a relativismu, transformace k elitářské digitální technokracii, ve které budou občané postupně, potichu a nenápadně zbavováni svých práv (v případě, že nedojde k nějaké velké katastrofě, která by mohla vše razantně urychlit). To vše s argumentem výhod, rozvoje, nutnosti, ekologičnosti, zdraví, rovných práv, bezpečnosti, praktičnosti…

Reálně hrozí, že všeobecná lhostejnost a tyto argumenty budou převažovat nad otázkou skutečných základních lidských práv, jako je svoboda pohybu a slova, právo na soukromí, právo na dezinformace, právo na to znát své předky, možnost být vždy off-line či možnost používat hotovost a prokazovat se neelektronickými doklady bez sankcí a znevýhodňování. Papírové peníze a veškeré doklady budou totiž pouze v elektronické podobě, identita každého člověka (včetně jeho DNA) bude pouze elektronická, uložená v neuronové síti. Svoboda a soukromí budou pouze teoretické. Ve skutečnosti prakticky nebudou v digitální totalitě existovat či budou moci být kdykoliv omezeny, přerušeny či zrušeny – podle potřeb elity ovládající finanční a bezpečnostní identifikační systém (tzv. L.U.C.I.D.).


Horká válka 1.0


2022

Zemi postihuje druhá největší inflace od dob samostatné ČR a s ní extrémně rostou i ceny, které už během tří měsíců na přelomu a začátku roku stouply až o 25% (a nadále rostou), zejména u základních komodit – energií, bydlení, pohonných hmot a potravin. Některé nejdůležitější položky však zdražují až o několik stovek % – několikanásobně.

Evropa se ocitá na pokraji hluboké energetické krize. Česká republika se pyšní 6. nejvyšší cenou elektrické energie v celé Evropě a v přepočtu na výši průměrné mzdy zaujímá dokonce 1. místo.

Přes úsporná opatření a zmrazení platů „obyčejným lidem“ se u 60 000 úředníků EU jako každý rok zvyšují mzdy o inflaci. Zatímco politici, úředníci a spolupracovníci EU mají jistotu, že ani při rekordní inflaci se jejich standard nikdy nemůže snížit, pro ostatní to většinou neplatí. Ti jsou nabádání k úsporám a šetření.

Česká republika má ze všech zemí v Evropě nejméně dostupné vlastní bydlení. V následujícím roce postoupila jen na předposlední místo.

Během pandemie covidu a po ní se výrazně zvyšuje množství dětského porna, které děti dobrovolně posílají na seznamkách, sociálních sítích, webech či aplikacích za úplatu i zdarma cizím lidem. Jde až o stovky milionů porno fotek a videí odeslaných celosvětové po síti.

Genderoví ideologové a aktivisté se snaží prosadit, aby transgender ženy (muži předělaní nebo upravení na ženy) byly pokládány za „pravé“ ženy a ve sportovních disciplínách jsou řazeny do kategoriích žen, kde se stávají šampiónkami.

Prestižní soutěž Miss Universe kupuje bohatý thajský transgender aktivista a podnikatel Čakrapong Čakradžutatchip, který se nechal předělat na ženu.

Ruské požadavky na vyhlášení neutrality Ukrajiny v reakci na možné rozšiřování NATO nejsou akceptovány a tak začíná preventivní invaze Ruska na Ukrajinu. Mezi Evropou a Ruskem vyrostla železná opona, všechny kontakty prakticky ustaly, včetně přerušení dopravního spojení a zákazu cest politiků.

Střední Evropu zaplavuje vlna milionů uprchlíků z Ukrajiny, včetně velkého množství žadatelů o dávky těch, kdo vůbec nežijí v oblastech zasažených válkou a nejsou nijak postiženi. Ekonomické migranty a uprchlíky však nelze rozlišovat a tak stačí čestné prohlášení a pomoc je poskytována všem. To výrazně zatěžuje státní rozpočet, jehož bilance se stále více propadá do mínusu.

Některé země ve východní Evropě zachvacuje rusofobie a hysterie. V ČR dochází k výrazné militarizaci politické scény. Ke slovu znovu přichází cenzura, které omezuje právo na nezávislé informace a na svobodu slova, i bez rozhodnutí soudu. Neakceptovatelný názor je kvalifikován jako trestný čin, za který hrozí vězení. Sílí snaha médií za každou cenu najít ty, kdo se „pokoušejí o státní převrat“. Jako nepřítel demokracie je často označen kdokoliv, kdo má odlišný názor či je politickým oponentem.

Čeština oprašuje dříve téměř nepoužívá slova jako „dezinformátor“ či „falešný narativ„. Začínají se však používat často v souvislosti s jakýmikoli názory, se kterými nesouhlasíme a pro boj s protivníky.

Papež oznamuje zásadní reformu církve, podle které mohou všechny církevní úřady, včetně nejvyšších, zastávat a vést laici – tedy kdokoliv, kdo se považuje za katolíka, včetně žen. Dříve mohly tyto funkce zastávat pouze kardinálové (nejvyšší duchovní). Papež se tak snaží zbavit církev odpovědnosti, bojovat s byrokracií a sexuálním zneužíváním ze strany duchovních.

Novou hlavou české katolické církve se stává Jan Graubner a končí tak několikaleté okopávání kotníků arcibiskupa Dominika Duky mediálně protežovaným knězem Tomášem Halíkem.

EU přijímá nová pravidla pro regulaci svobody slova na internetu, která ukládají velkým platformám rozsáhlejší odpovědnost za šířený obsah, „který sice není nezákonný, ale je škodlivý.“ Navrhuje také sledování všech soukromých konverzací chatovacích služeb, včetně dešifrování šifrovaných konverzací s odkazem boje proti dětské pornografii a dezinformacím.

Nejen Evropu zasahuje v létě velká vlna veder, lesy hoří napříč kontinentem. V Českém Švýcarsku zuří největší požár v novodobé historii země. Extrémní vedra, rozsáhlé požáry a tající ledovce se již stávají pravidelnou součástí letní sezóny a v místech, kde bývávalo i v tomto období dříve chladněji. Hovoří se o tom, že Evropa znovu zažívá největší sucho za posledních 500 let – v důsledku veder umírá přes 15 000 lidí. USA a Kanadu postihují v zimě zase extrémní mrazy.

Ani po sedmi letech od migrační krize není zabezpečen schengenský prostor a znovu extrémně rostou počty zadržených migrantů a převaděčů, stejně jako i těch, kteří nejsou zadrženi a prchají za lepším životem do západní Evropy, zejména Německa. Schengenský prostor, ač nefunguje, se však přesto rozšiřuje. Krize sílí také v USA, New York se pod návalem migrantů ocitá na pokraji kolapsu.

Světová populace dosahuje již neuvěřitelných 8 miliard lidí – za posledních 20 let tak narostla o dvě miliardy. Do limitu udržitelnosti, jehož překročení by znamenalo zhroucení globálního systému zbývají už jen další dvě miliardy. Přestože růst již zpomaluje, i nadále je velmi výrazný. Týká se to však zejména Asie a Afriky, méně Ameriky. Původní obyvatelé ostatních částí světa naopak mizí a tamní populace se nahrazována migranty z přelidněných a chudých zemí. Týká se to zejména Evropy, Ruska či Severní Ameriky. Zatímco žlutá, černá a hnědá rasa se rychle reprodukuje, červená a bílá stagnuje nebo ustupuje.


2023

Stát sice ruší povinnou elektronickou evidenci tržeb, avšak zavádí pro OSVČ a vlastníky bytů povinnost mít datovou schránku a komunikovat se státem on line, ačkoliv jim k tomu nenabízí možnost připojení zdarma, ani jinou alternativu.

Slovníky dnes obohacují nová slova – nebinární lidé a tranzice (změna pohlaví). Z tranzice se stává v kultuře woke jakési nové náboženství a nástroj nové ideologie. Možnost tranzice se v některých západních zemích stává stále oblíbenější módou a populární možností jak začít se změněnou identitou úplně nový život.

V nizozemské soutěži Miss zvítězila transgender žena (muž předělaný na ženu). Je to poprvé na světě a 11 let poté, co se soutěže Miss Universe mohou účastnit muženy (nebinární lidé) a muži předělaní na ženy (transženy). Není však jasné, stojí-li za vítězstvím krása nebo to, že jde o původně o muže.

EU schvaluje již čtvrtý druh hmyzu, který může být používán v potravinách a první české hmyzí farmy již mají licenci na produkci hmyzu a jeho larev pro potravinářské účely či na zpracování hmyzu. Celková produce jen zatím jen v jednotkách tun hmyzu. Snahou je, aby EU přešla v následujících letech postupně ze živočišné na hmyzí stravu a mohly být redukovány chovy zvířat, jejichž výfukové plyny údajně znečišťují ovzduší. Proti používání červů při výrobě potravin se však zvedá odpor.

Vláda místo přidávání hmyzu do potravin zakázala všechny potraviny s obsahem látek marihuany, které však jak se zdá jsou na rozdíl od hmyzích produktů neškodné a naopak prospěšné.

Přední východ zasahuje neobvykle silné zemětřesení, které postihlo oblast větší, než Česká republika. Vyžádalo si desítky tisíc životů a nedozírné materiální škody, jejichž rozsah se téměř vyrovnal materiálním škodám války na Ukrajině. Na rozdíl od pomoci Ukrajině je však finanční pomoc západu jen symbolická, ani se nemluví o žádném plánu na obnovu Turecka a Sýrie tak, jako v případě Ukrajiny.

Bývalý premiér Andrej Babiš je v politicky motivovaném soudním procesu v kauze dotačního podvodu zproštěn viny, avšak poptávka po jeho odsouzení ze strany vládní koalice, novinářů a veřejnoprávních médií nekončí. Jimi je chápán jako zlo a ohrožení pro liberální demokracii. Není však jasné, do jaké míry jde skutečně o střet zájmů a ohrožení demokracie, a do jaké míry spíše o ohrožení mainstreamu, elit a jejich zájmů.

Absurditou prezidentských voleb se stává strašení Babiše vs. strašení Babišem, ve kterých je kampaň plná hysterie a strašení Ruskem a Babišem. Vláda straší lidi, že když Ukrajina neporazí Rusko, hrozí, že Rusku naroste chuť a provede invazi i na naše území. Babiš zase straší, že generál přispěje k eskalaci války tak, že bude i na našem území. Program antibabiš, kvůli kterému se ve volbách do sněmovny účelově spojilo pět stran do národní fronty, pokračuje nadále i ve třetích přímých prezidentských volbách, ve kterých má za každou cenu vyhrát kdokoliv, kdo porazí Babiše.

Novým prezidentem se stává generál Petr Pavel. Jeho inaugurace je neobvykle pompézní a připomíná spíše korunovaci krále světové monarchie, než běžný úřednický ceremoniál parlamentní republiky.

Platy ústavních činitelů výrazně rostou – nejméně o 12 800 Kč (řadový poslanec si tak včetně náhrad přijde cca na 200 000 Kč měsíčně, aniž by měl povinnost chodit do práce). V násobku průměrné mzdy tak sice patří k nejvyšším v Evropě, ale je to údajně mnohem méně, než by si ve srovnání s vrcholovými manažery za svoji náročnou práci zasloužili.

Zahraniční dluh ČR se však rapidně roste a schodek státního rozpočtu se za jediný rok zvýšil o rekordních 110 miliard. Vláda přesto rozhodla o masivních investicích do armády, které tak dosahují rekordní úrovně přes 80 mld. Kč (několikrát více, než kolik stál Covid-19).

Inflace se stále drží na rekordní úrovni (je 3. nejvyšší v Evropě a o více, než 10% vyšší, než v eurozóně), Česká Koruna neposkytuje žádnou ochranu proti inflaci, ceny rostou a lidé chudnou. Úřady práce kolabují pod náporem žadatelů o dávky, potravinové banky se rychle vyprazdňují. Místo snížení inflace, která by zabránila vysokým cenám a valorizaci penzí, vláda rozhoduje o výrazném snížení růstu důchodů, zvyšování daní a odvodů. Neschopnost vlády mají finančně sanovat občané – zejména ti, kdo mají nejméně.

České republika zažívá nejhlubší ekonomický propad ze všech zemí v Evropě. Reálný průměrný plat je o 11,9 procenta nižší než před rokem 2020.

Eurostat zveřejňuje srovnání meziročního růstu cen energií v jednotlivých zemích a v ČR je nárůst pro Rumunsku druhý nejvyšší. Plyn meziročně v ČR podle Eurostatu zdražil o 231%, zatímco na Slovensku jen o 18%. Elektřina v ČR zdražila o 97% a na Slovensku jen o 16%. Vláda označuje zprávu od Eurostatu za dezinformace.

Vláda uzavírá smlouvu na nákup bojových vozidel za 60 miliard a plánuje i servisní smlouvu za desítky miliard  – hlubokému deficitu státního rozpočtu navzdory a také obrannou dohodu s USA, kterou posiluje své vazalské postavení vůči supervelmoci pod fiktivní hrozbou ruské invaze, která ve skutečnosti nehrozí (avšak v důsledku záměrné eskalace konfliktu s Ruskem ji nelze vyloučit).

Slovenská veřejnoprávní média ruší tradiční koncesionářské poplatky, po Švédsku, Španělsku a Maďarsku tak přechází na jejich financování ze státního rozpočtu. Také Velká Británie zvažuje že se přidá k zemím, které poplatky zrušily. ČR naopak připravuje výrazné zvýšení těchto povinných poplatků, v rámci povinné televizní a rozhlasové solidarity.

ČR se stala druhou nejlépe pokrytou zemí signálem evropského systému DAB rádia, zatímco Amerika zůstává věrná digitálnímu HD rádiu jehož signál má větší dosah a umožňuje od 90. let vysílat na FM v CD kvalitě a na středních vlnách AM ve stereo zvuku. Největší nabídka DAB stanic je v Praze a okolí.

EU přijala návrh migrační reformy s povinnou solidaritou, která se bude týkat umísťování migrantů v jednotlivých zemích nebo povinné finanční podpory – za každého odmítnutého migranta se bude moci stát vykoupit částkou 450 000 Kč. Vláda Petra Fialy na návrh přistoupila výměnou za udělení dočasné výjimky, že povinná solidarita se jí vzhledem k množství ukrajinských uprchlíků zatím týkat ještě nebude.

Německá vláda ve snaze vyjít vstříc požadavkům progresivistů rozhodla, že pohlaví si bude moci každý úředně měnit podle toho jak se cítí, nejvýše však jednou za rok, aby měl každý čas na zvážení. Pravidelná změna pohlaví jednou za rok bude možná i pro děti. Součástí zákona je i možná změna jména či nahrazení slova matka či otec neutrálním slovem „rodič“.

Německé školky po nátlaku genderových aktivistů a progresivistů zavádějí tzv. chráněné intimní místnosti, kde mohou nahé děti navzájem zkoumat svá těla a zjišťovat své sexuální potřeby.

Léto v tomto roce je na severní polokouli nejteplejší v celé historii měření. Přírodní pohromy (požáry, povodně, tornáda, hurikány, zemětřesení) způsobené extrémními výkyvy počasí v důsledku přirozených změn klimatu či jeho umělé modifikace se stávají běžnou rutinou a pravidelnou každoroční událostí.


očekáváme:

 • Zvýšení koncesionářských poplatků za veřejnoprávních média a zavedení povinnosti jejich placení i pro všechny majitele chytrých telefonů, počítačů, notebooků, tabletů a zařízení, na kterých je možné veřejnoprávní média teoreticky sledovat, aby bylo možné ufinancovat náročný provoz všech 6 TV kanálů a 26 rozhlasových stanic – jejich provoz tak musí nadále financovat i ti, kdo jejich služeb nevyužívají.  
 • zvýšení cen poštovních služeb
 • rušení poboček úřadů práce s tím, že jejich agendu převezme Česká pošta, jejíž četné pobočky však byly rovněž zrušeny
 • EU přijme tzv. Akt o digitálních službách (DSA) – „kodex proti dezinformacím“ (zákon o povinné cenzuře) kterým se budou mít povinnost řídit všichni poskytovatelé internetových platforem v Evropě, a to pod hrozbou pokut
 • tzv. penzijní reforma, která však bude znamenat jen další úpravu parametrů, nikoliv nový systém
 • pravidelné, postupné snižování důchodů k průměrné mzdě
 • očekává se „reforma“ EU, která jednomyslné hlasování nahradit prostým většinovým tak, aby malé státy mohly být snadno přehlasovány velkými a unie tak byla více „akceschopná“
 • postupné, ničím neomezené zvyšování věku odchodu do důchodu podle délky dožití
 • zvýšení poplatků za výběr důchodů v hotovosti 
 • snížení hodnoty příspěvků na péči (vláda odmítla jejich valorizaci)
 • u předčasného odchodu do důchodu zrušení možnosti současně pracovat
 • zvýšení sociálního pojištění zaměstnancům o nemocenské
 • zvýšení povinných odvodů na sociální pojištění pro OSVČ až o 2/3 během tří let
 • omezení možnosti práce na DPP a DPČ bez plateb za pojištění
 • výrazné zvýšení DPH na točené pivo, balenou vodu, minerálky a nealkoholické nápoje
 • výrazné zvýšení DPH na servis jako kadeřnické, úklidové a opravárenské služby
 • výrazné zvýšení DPH na noviny
 • pojišťovny budou proplácet vždy pouze „nejlevnější způsob léčby“ – ostatní způsoby si budou pacienti platit (v případě, že nejde o VIP osoby)
 • snížení daně za pohřební služby a jejich zlevnění
 • úplné zrušení nebo omezení dotací
 • zvýšení daňové zátěže pro firmy
 • zrušení či omezení nepeněžních benefitů pro zaměstnance
 • zvýšení cen dálničních známek až o 100%
 • zvýšení daní z nemovitostí až o 200%
 • vláda by měla na výzvu prezidenta projednat a přijmout Istanbulskou úmluvu s presumpcí viny pro muže
 • zvyšování daní a tím udržení co nejvyšší inflace
 • rušení daňových výjimek a zvýhodnění
 • v novém zákoně o matrikách bude jako otec zapsán ten, na kterém se manželé a skutečný otec dohodnou (pokud se dohodnou, jinak bude nadále rozhodovat soud), potomci tak sice i nadále mohou přijít o své právo znát skutečného otce, nicméně výměnou za to dostanou možnost si sami už ve 12 letech vybrat své jméno, budou-li chtít
 • matriky v ČR přestanou u dětí stejnopohlavních párů zapisovat jejich biologické rodiče (matku a otce) – místo toho se bude uvádět pouze rodič 1 a rodič 2, i když půjde pouze o osvojitele, stát tak zbavuje občany práva znát svojí matku, otce a své předky
 • růst nezaměstnanosti, stagnace nebo reálný pokles tuzemského HDP
 • rekordní, masivní investice do armády, do výcviku vojáků a nákupu nových zbraní 
 • stagnace či pokles tuzemské ekonomiky
 • další zdražování a jen velmi pomalý pokles rekordně vysoké inflace
 • investice do ukrajinské armády, zbraní pro Ukrajinu a výcviku vojáků
 • omezení podpory v nezaměstnanosti a služeb státu
 • omezení stavebního spoření – snížení státního příspěvku jen na 50%
 • přijetí nové branné legislativy umožňující rychlou mobilizaci obyvatel a jejich nasazení do boje
 • přijetí novely občanského zákona, která umožní trestat rodiče za jakékoli fyzické či duševní trestání svých dětí
 • přijetí nařízení EU o emisních povolenkách na výfukové plyny hovězího dobytka, omezování počtu chovů prasat a dobytka
 • legalizace cenzury – přijetí zákona umožňující blokování webů i bez rozhodnutí soudu, pokud budou úřady vyhodnoceny jako konspirační, dezinformační či protistátní, nový zákon by měl zřejmě definovat co je dezinformace a podle čeho se pozná, jaká je povolená a jaká ne 
 • volby do parlamentu EU, volby vedení krajů a do senátu
 • zavedení možnosti mít osobní doklady v aplikaci mobilního telefonu v USA a EU (hacknutí nelze vyloučit, asi 2024)
 • zavedení povinného zálohování lahví z PET plastu (asi od 2025)
 • nahrazení rodných čísel sáhodlouhými identifikátory, různými pro různé účely (asi od 2025)
 • volby do poslanecké sněmovny (2025)
 • volby vedení obcí a do senátu (2026)
 • možné faktické ukončení bojů na Ukrajině z důvodu nedostatku bojovníků (2026)
 • možné přijetí dohody o rozdělení Ukrajiny a jejím novém statusu (2027)
 • volba prezidenta, volby vedení krajů a do senátu (2028)
 • volby do poslanecké sněmovny a parlamentu EU (2029)
 • volby do senátu a vedení obcí (2030)