Slovo úvodem

Satellite view of the earth partly in shadow

Vítejte na mé stránce Avalon24. Pokud vás zajímá spiritualita, posmrtný život, esoterika a vše co se týká přechodu Země do Nového věku lidstva, transformace vědomí a změny matrixu, jste na správné stránce.

Postmoderní věk

Žijeme ve zvláštních časech, kdy se vše globalizuje, protiklady se přitahují a spojují, až to vypadá, že celý svět bude jednou jedna velká globální vesnice. Ekonomicky, nábožensky i politicky… Žijeme v podivné době, ve které se kapitalismus mísí se socialismem a hodnotami EU, politická pravice s levicí, náboženství s ideologií, konzervativní hodnoty s liberálními, teroristé s „bojovníky proti terorismu“ a demokracie s totalitou. V době kdy morálku a tradice nahrazuje jakási nová – postmoderní univerzální ideologie, postavená na toleranci, lhostejnosti, rovnosti a obchodu.

V bláznivé době, kdy se zdá být vše jakoby jen divadlem pro veřejnost. V době globalizace, ve které se stírají všechny rozdíly a vše se spojuje dohromady. Do komunistických zemí nám vtrhlo kapitalistické hospodaření a do kapitalistických zemí socialistické způsoby vlády. Není daleko doba, kdy soudruzi z Číny možná předběhnou USA i EU a kdy se na nás budou chodit dívat jako na poslední skanzen demokracie, kde vše probíhá demokraticky, ale strašně pomalu. Vše se jakoby míchá a co z toho vyleze, zatím nevíme. Proč Číňané ani Rusové netouží po demokracii? Je to jen tím, že jsou zmanipulovaní anebo proto, že jim to celkem takto vyhovuje? Anebo je to proto, že věří, že demokracie není ideální systém?

A došlo by vlastně u nás v roce 1989 k revoluci, kdyby tenkrát náš ekonomický růst byl rychlejší a měli bychom se stejně dobře jako na západě? A navíc kdybychom mohli tak svobodně cestovat jako dnes Číňané a Rusové? Byla naše revoluce více výrazem touhy po svobodě nebo spíše touhy mít se ekonomicky lépe? Je docela možné, že kdybychom se tehdy měli lépe, než na západě, klidně bychom se spokojili i s autoritářským režimem, kde není nutné nic demokraticky a zdlouhavě řešit a osvícený vůdce nám rovnou ukáže, jak a co máme dělat.

Žijeme v době relativní. A tam, kde platí relativismus, v podstatě nic neplatí. Jen konzum, mamon a spotřeba. Honba za pozlátky, věcmi a za nejúžasnějšími zážitky, které chceme sdílet s co největším počtem lidí, třeba na druhém konci světa. Nakonec i Bůh je privatizován, stává se předmětem ideologie a i s duchovních věcí jsou někdy obchodní artikly. Politický boj se redukuje na boj mezi nálepkami, které označují pytle názorů, které druhá strana nechce vyslechnout, natož s těmi lidmi vést dialog.

Jakoby se celý svět spojoval v úžasnou globální jednotu, ve které si však každý žije svůj vlastní život, který sice sdílí s půlkou světa, ale ve skutečnosti ho nikdo neposlouchá. Ve světě, kde se pravda a morálka dostala někam za horizont postmoderní doby, mezi věci, které jsou relativní – a tudíž nejsou podstatné a nikoho nezajímají. Anebo skutečně nejsou podstatné a vystačíme si s ideologií a technickým vývojem? Pak už je ale v podstatě jedno, jaká je to ideologie, protože je to vždy jen ideologie.

Konec světa a Nový věk

Je to pohodlná cesta, která ale nevede nikam jinam, než k tomu, co nám říká o konci světa Bible. Tedy to, že se každý bude muset nakonec klanět jedné šelmě, která ho označím svým kódem, bez kterého nebude moci nic prodávat ani nakupovat, žádné služby, ani věci. Vlastně nebude mít žádná práva. Tak jednoduché to je a jasné, Jediné otázky, které zůstávají jsou kdy to bude, jak proběhne konec světa jak nastane nový věk? Sehrají v tom nějakou úlohu mimozemšťané a odhalení jejich přítomnosti? Uskuteční se takový návrat „bohů“, jak předpověděli už staří Mayové? Spojí se Rusko s Čínou a zavedou svůj totalitní režim? Nebo se k nim dokonce přidají i Spojené státy a  Evropa a půjde o globální spiknutí? A jakou roli v tom hrají Ilumináti nebo svobodní zednáři? Dojde k tomu postupně nebo náhle pod vlivem nečekané globální krize?

V režimu, ve kterém funguje vláda pevné ruky je vše dopředu dané a každý ví, co může očekávat, kdo je podporován a kdo je v nemilosti. V demokracii to jasné není, tam vládnou všichni, kteří se právě dostanou k moci a tak trochu zároveň nikdo. Demokracie má být zárukou toho, že nikdo nemůže uchopit moc sám pro sebe a všichni mají právo se na vládě podílet. Nemůže to být ale do jisté míry vlastně také jen hra a nemůže tu být někdo třetí, kdo může systém demokracie využívat jako loutkové divadlo a být vůdcem na pozadí? Takže věříme, že si vládneme sami, ale ve skutečnosti je to do jisté míry sebeklam? Jestliže demokracie zanikne, jak říká Bible, co bude příčinou, kdy a jak k tomu dojde?

Jak vznikl svět a my a proč? Co je vlastně ten duchovní vývoj? To jsou věci, na kterých jsem uvažoval už kdysi dávno a vlastně nikdy mě nepřestaly zajímat. Tam, kde chybí fakta a důkazy ale často mohou být jen dedukce, Bible, proroctví, věštby, hypotézy a konspirační teorie. Přesto ne vždy přitažené za vlasy, ale dávající dohromady zajímavé teorie, které nelze jen tak zavrhnout jako nesmysly, na kterých určitě nic není.

Na své stránce jsem se pokusil nashromáždit a dát do souvislostí všechny dostupné informace o mimozemšťanech a jejich poselstvích pro budoucí Nový věk, která byla postupně od konce 40. let předávána lidstvu prostřednictvím kontaktních osob s tím, co známe z Bible, ze Starého i Nového zákona. Je toho opravdu hodně, proto jsem se snažil vytáhnout to podstatné a spojit vše do formy dialogu, který samozřejmě není vždy autentický (pokud tedy ovšem je vůbec někdy autentický). Leckomu se tyhle věci mohou zdát jako nesmysly, pokud se však na to podíváte mnohem podrobněji a déle, najdete souvislosti a zjistíte, že na tom možná něco je.

Závěrečná část tohoto webu se týká informací ohledně konce tohoto světa, transformace a začátku nového věku lidstva. shrnutí a zamyšlení nad probíhající duchovní transformací, globalizací, projektem někdy zvaným Nový světový řád a jeho osudem, včetně poselství mimozemských lidí, která se týkají událostí konce věku a transformace. Ovšem i tyto události popisuje i Bible a další proroctví.

Na téma konce věku (nebo chcete-li konce světa), špinavé politiky, nechutného boje o moc či krize demokracie a našich hodnot bylo napsáno a řečeno už mnoho, ovšem varovná slova stejně ti, kteří by je měli slyšet neslyší – jak se dá předpokládat, zesměšňují je, neberou vážně a pokládají za smyšlené konspirace. Žijeme v době plné změn, svět se sice řítí do temnot a jednou přestane existovat v současné podobě, to ale neznamená důvod k pesimismu. Není to nic překvapivého a tak to bylo již dávno předpovězeno. Jednou bude tento svět minulost a my budeme mít možnost ohlédnout se zpět a poučit se z toho, co všechno jsme udělali špatně a mohli udělat jinak.

Kdy nastane konec světa? To samozřejmě nikdo neví a nakonec, jak nám říká i Bible – o onom dni a hodině neví ani andělé v nebi, jen Bůh sám. Jen o ví, kdy události naberou spád a dostanou svět do bodu, ze kterého není návratu – jen o ví, kdy v tomto okamžiku zasáhne. Určitě to bude akce, jakou nikdy svět neviděl. Dále nám Bible říká, že nikdo sice neví přesně, kdy k tomu dojde, ale můžeme to odhadnout podle znamení doby (asi, jako když vidíme, že se blíží mraky, je šance, že bude pršet…)

Svět má být rozdělen mezi několik světových hráčů (pět šelem), kteří budou ovládat a kontrolovat lid, soupeřit mezi sebou a nakonec donutí každého člověka, aby poklekl před největší šelmou, jejíž číslo bude muset mít každý na ruce nebo na čele a bez toho nebude nikdo moci nic kupovat ani prodávat. Znamená to tedy úplnou globální totalitu, ve které bude každý pod kontrolou a nebude moci udělat nic bez kontroly, příkazu a rozhodnutí elity. Samo posuďte, jestli se k tomu blížíme… Na druhou stranu nám však Bible říká, že v onom samotném kritickém bodě se bude zdát, že nic nehrozí a že k tomu dojde z ničeho nic, aniž by zrovna v ten den někdo něco takového očekával. To znamená, že budou všichni postaveni zřejmě před již hotovou věc.

Tolik Bible. A protože nevíme s určitostí nic dalšího, můžeme jen spekulovat a konspirovat. A jen spekulace a konspirace na toto téma samozřejmě najdete i zde. V každém případě, to, co má přijít sice nemusíme přesně znát (nakonec se těchto věcí vůbec nemusíme ani dožít) a není to důležité, co však důležité je – být připraven a bdělý. Může to být samozřejmě kdykoliv – ostatně stejně jako náš odchod na druhý břeh. V tomto světě nejsme ve skutečnosti doma, nejsme tu na práci, ani na dovolené. Jsme tu na zkušené, na praxi, na misi, ať už věříte, že jste si to vybrali sami nebo že vás někdo poslal. Udělal jsem vše, co bylo třeba, nezapomněl jsem na nic, zachoval jsem se správně?

To jsou otázky, které by nás měly vždy doprovázet a nutit nás k pravidelnému účtování tak, aby nás nepřekvapil konečný účet, který budeme muset zaplatit tak jako tak, i když na to nebudeme mít – vyjde to ovšem draho a cena může být i nejvyšší. Asi jako když nakupujeme v supermarketu – také neházíme do koše co nás napadne, bez ohledu na naši peněženku a naše potřeby. Přesto se často v životě právě tak a bez rozmyslu. Nezajímá nás, co bude po nás, ani co bude po našem životě tady. Přitom je to naprosto rozhodující proto, aby byli spokojení ti, kteří zdění náš svět, stejně jako my sami, až odsud odejdeme. Jaký svět připravíme naši potomkům a jaký sami sobě po svém odchodu? Peklo nebo ráj?

Většinou asi nic tak extrémního, ale spíše očistec a trable – přitom zbytečně a mnohdy by stačilo jen začít trochu přemýšlet a přijmout odpovědnost. Nevidíme a možná někdy ani nechceme vidět, že vše tvoříme my. My jsme svět, my jsme vláda, my jsme společnost, my jsme náboženství. Není tu ve skutečnosti žádné my a oni. To rozdělení, ta polarita, schizofrenie, ty překážky bývají jen v naší mysli, která nám tak umožňuje jen deformované a někdy jen velmi zjednodušené, černobílé vnímání reality…. Je to duchovní spánek, otupělost, letargie, kapitulace, slepota… Schizofrenie, která vytváří rodinný i světový chaos a žádné úsilí, žádná ideologie ani technika jej nemůže urovnat, nanejvýš jen na čas násilně podržet, aby pak hrnec explodoval v novou revoluci, jejíž ideály skončí tak rychle, jak rychle se zase rozbují rozklad, hniloba a stoupne tlak.

Je to neustálý vývoj společnosti, který je však do jisté míry zacyklený sám do sebe a kritický bod nastává v okamžiku, kdy ten technický je rychlejší, než duchovní… Tento stav je pak předzvěstí budoucího kolapsu, bodu, ze kterého neexistuje cesta zpět. Jediná možnost je nikoliv upgrade a další revoluce, ale restart a kompletní přeinstalace systému. A právě k tomu dojde na konci věku. Nová Země, Nový Věk lidstva, to již bude život na úplně jiné úrovni a v jiné dimenzi, zatímco život na tomto našem světě zanikne – podobně jako se to prý před miliony let stalo na Marsu či Venuši, jejichž civilizace už dávno postoupily výše a dnes jsou to jen mrtvé planety (maximálně s podpovrchovými základnami nepřátelských bytostí), takže jediné co bychom tu mohli najít, jsou vyschlá koryta dávných řek a moří a pod stovky metrů hluboké vrstvě prachu, fosílie a zbytky staveb. Pokud se tam někdo někdy dostane s takovou techniku, která pronikne tak hluboko pod povrch, na tom správném místě…

Jiná otázka je, jestli by byl o to vůbec zájem, pokud již stejně existují nějaké informace o mimozemském životě, které mají zatím zůstat utajeny. Vidíme, že ani téměř 50 let po tom, co člověk vstoupil na Měsíc se tam už znovu (raději?) nevrátil, což je jen těžko uvěřitelné. Možná proto existuje dobrý důvod a rozhodně ne ten, který nám nabídnou oficiální prohlášení…

Posmrtný život

Tématem, kterému se věnuji na samém počátku v menu Paralelní světy je tzv. posmrtný život a život v paralelních světech. Tady jsem se pokusil nashromáždit všechny informace a svědectví, které se týkají života člověka po smrti, paralelních světů a realit, které jsou mimo možnosti vědeckého výzkumu i mimo schopnosti našeho vnímání  Jde o výběr mých poznámek vesměs z 90. let, stejně jako v menu Parapsychologie a Metafyzika, které jsem si dělal sám pro sebe (nakonec internet jsem ještě ani neznal). Tato sbírka je tvořena převážně z poselství andělů, lidí, kteří prožili klinickou smrt a především lidí, kteří byli dočasně vzati anděly na exkurzi do vyšších světů a paralelních realit, jak ve světech posmrtného života, tak jiných inkarnačních světů. V této sekci se věnuji životu v paralelních světech antihmoty. Původní texty jsou záměrně sestaveny z části do formy rozhovoru. Ten je z části reálný, z části jsou otázky vymyšlené.

Jsem přesvědčen o tom, že náš svět není zdaleka jediným, ve kterém existuje inteligentní život a že život zdaleka neexistuje jen po smrti těla, ale i v mnoha dalších podobách a světech, které existují paralelně vedle toho našeho. To je téma, které mě stále zajímá, i když je jasné, že více můžeme mít šanci se dovědět až po návratu na druhý břeh. Ani vědomosti o těchto věcech samozřejmě nejsou nijak důležité. Je třeba to brát spíše jen jako zajímavost. Rozhodující je to, co je tady a teď, protože to tvoří i naší budoucnost, i když i budoucnost za hranicemi tohoto života. Tato poselství a svědectví samozřejmě nelze nijak vědecky ověřit, podobně jako téma mimozemského života, které je však oproti tomu mnohem více známé a popularizované. 

Blog

Na konec připojuji také svůj blog, kde najdete příspěvky z let 2014 – 2018.

Komentář na “Slovo úvodem”

  1. Dobrý den, nejsem ještě tak počítačově zdatná abych měla svoji webovou stránku.
    Vaše informace ohledně dalšího života jsou pro mě úplnou oázou na mojí duši.Celé jsem to dychtivě přečetla a v 99,99 procentech jsem zajedno s Vaším pojednání. Vím že se budu muset ještě k některým informacím vracet zejména těch historických a vědecko odborných.Jste úžasný člověk protože je to napsané přesně pro móje chápání. Děkuji Vám neboť mi to pomáhá v cestě do 5.dimenze. S přáním dalších informačních a poučných počinů ale i hodně lásky a trpělivosti přeje Iva Matoušová

Komentáře byly uzavřeny.